Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på fransk i tre eksemplarer. Følgende erklæring påføres, stemples og undertegnes av eksportøren. "Nous ce...

   01.06.2012

  • Adresser


   Burkina Fasos representasjon i Norge: Burkina Faso er ikke representert i Oslo, se København: Burkina Fasos Ambassade Svanemøllevej 20 DK- 2100 København Ø Danmark Telefon:+ 45 39 18 40 22 Faks: + 45 ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Burundi, og betales i burundi francs. Transportmerking I tillegg til normal merking, bør kasser som sendes via D...

   01.06.2012

  • Adresser


   Burundis representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Burundi Oscars gate 57 0258 Oslo Telefon: 21 38 57 82 E-post: info@burundi-embassy-oslo.org Hjemmeside Norges representasjon i Burundi: Buju...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Djibouti er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Adresser


   Egypts representasjon i Norge: Embassy of the Arab Republic of Egypt Drammensveien 90 A 0244 Oslo Telefon: 23 08 42 00 Telefax: 22 56 22 68 E-post: info@egypt-embassy.no / embassy.oslo@mfa.gov.eg Hjem...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Import kan kun foretas av kuwaitiske borgere og bedrifter som er registrert hos Handelsdepartementet. De må ha en generell importlisens. Utenlandske bedrifter må konta...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kuwait Public Authority for Industry (PAI) har ansvaret for å utarbeide standarder for produktsikkerhet med videre. PAI administrerer det såkalt ICCP-programmet for kvalitetsk...

   01.06.2012