Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Laos er en innlandsstat. Det meste av innførselen sjøveien går via Thailand, på tog eller bil til grensen og deretter med båt eller bil innenlands. Relativt omfattende el...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er forbudt å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Beirut er 15-20 dager. Brukbart veinett. Jernbane Beirut - Syrias grense. Risikoen knyttet til innlandstransport i Libanon vurderes ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Den skal...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malaysia representasjon i Norge: Malaysia har ingen representasjon i Norge, ambassaden i Stockholm er derimot sideakkreditert til Norge: Embassy of Malaysia Karlavägen 37 Box 26053 SE-100 41 Stockholm...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg individuell avtale. Emballasje Halm, strå og annet materiale som kan forårsake sy...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, med elementer av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Inc...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant an...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 ny turkmensk manat (TMT)= 100 tenge Valutakode TMM Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen informasjon foreligger.  Landrisiko  Risikogrup...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst to eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Sær...

   01.06.2012