Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Matkontaktene


   Kontor Navn E-post Telefon Agder  Haavard Thommasen havth@innovasjonnorge.no 37 00 53 30 Buskerud/ Vestfold Beret Mette Haga behag@innovasjonnorge.no 33 01 89 25 Buskerud/ Vestfold Einar Alme eialm@in...

   13.12.2013

  • Mer om Strategiseminaret (årlig)


   Årlig strategiseminar over 1–2  dager i forbindelse med rullering av omstillingsplanen og utarbeidelse av neste års handlingsplan. Seminaret holdes mot slutten av kalenderåret, dvs. etter at programme...

   20.09.2016

  • Mer om Oppstartsseminaret


   Oppstartseminar holdes over 1 til 2 dager tidlig i gjennomføringsfasen. Seminaret ledes av ekstern konsulent. Målgruppe: Leder av og det nyvalgte styret for omstillingsarbeidet. Innhold: Seminarets in...

   20.09.2016

  • Hvordan søker jeg om tilskudd?


   Her finner du informasjon om tilskuddene til markedsavklaring  og kommersialisering. Lenke til søknadsskjemae finner du nederst på sidene. NB! Sett deg godt inn i kriteriene før du søker.

   23.06.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingsorganisasjoner må ha en strategi og en plan for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsperiode. Verktøyet ”Videreføring av omstillingsprogrammer” bygger på Innovasjo...

   19.09.2016

  • Mer om forprosjektet


   Prosjekteier: Omstillingskommunen eller andre lokale partnere i videreføringsarbeidet, det kan også være delt eierskap. Tidsramme: 4–6 måneder Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutvik...

   19.09.2016

  • Hvem er kurset for?


   Det er Innovasjon Norges anbefaling at INTRO-kurset bør være obligatorisk for leder for prosjektstyringsgruppen og for prosjektleder som skal gjennomføre strategi- og forankringsfasen.

   19.09.2016