Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Nye deklarasjonskrav for planter og tre i USA


   Det er blitt gjort endringer i Lacey Act som er USAs eldste lov om illegal handel med dyr og planter. Endringene innebærer at amerikanske importører nå må levere en deklarasjon med informasjon med bla...

   01.06.2012

  • Lisensavtaler


   Mange bedrifter som ser et internasjonalt marked for sine produkter ønsker av forskjellige grunner ikke en tradisjonell fysisk eksport. Årsakene kan være faktorer som for liten produksjonskapasitet, m...

   01.06.2012

  • Korrupsjon og internasjonalisering


   Ny korrupsjonsindeks Transparency International (TI) publiserte sin årvisse korrupsjonsindeks onsdag 26. September. Indeksen angir graden av forventet korrupsjon innen offentlig sektor i 180 land. TIs...

   01.06.2012

  • Importavgifter


   Importavgifter er avgifter som blir beregnet ved import av varer. Den største avgiften ved siden av toll er merverdiavgift. De aller fleste land har innført systemer som ligner på det norske merverdia...

   01.06.2012

  • India - rammebetingelser ved eksport og import


   Generelle om importkrav Alle varer kan importeres fritt under ”Open General Licence” til India, med mindre de står oppført på den såkalte ”Negative Importlisten”. Listen deles opp i tre underkategorie...

   01.06.2012

  • Toll og avgiftsforhold


   Toll og avgifter blir i de aller fleste tilfeller beregnet på bakgrunn av varens tolltariffnummer. Et tolltariffnummer beskriver varen i samsvar med HS systemet. HS, “Harmonized Description and Coding...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Med eksportkrav menes hvilke konkrete prosedyrer som må utføres i Norge før varen kan eksporteres. Fire sentrale forhold er her forhånsdvarsling av varer, dokumentasjon, eksportrestriksjoner, tollvese...

   01.06.2012

  • Forhåndsvarsling ved eksport


   All forhåndsvarsling må skje elektronisk. Norske myndigheter har en avtale med EU's myndigheter om at varer som transporteres direkte mellom Norge og tredjeland skal forhåndsvarsles til Tollvesenet, s...

   01.06.2012

  • Leverandørkjeder


   Fokusområdene og de veiledende prinsippene omfatter også bedriftenes leverandørkjeder.

   01.06.2012