Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Standarder Bahamas er fullt medlem av Inter...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - EUR-MED kumulasjon


   Frihandelsavtalene i Europa knyttes tettere sammen med en del frihandelsavtaler i Middelhavsområdet. Utvidelsen og iverksettingen av Middelhavskumulasjonen (også kalt EUR-MED kumulasjon) foregår konti...

   01.06.2012

  • Nærmere om produktrav og produkttilpasning


   Avvikende nasjonale krav til produkter, samt til vekt, emballasje og merking kalles gjerne "tekniske handelshindre". Allerede når et nytt produkt eller produktvariant er på tegnebrettet er det viktig ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt - direkte salg


   Salgskontrakten ved direkte salg mellom selger og kjøper bør normalt inneholde opplysninger om: Selger og kjøpers navn og adresse Aktuell varebeskrivelse Avtalt pris og oppgjørsvaluta Leveringsbetinge...

   01.06.2012

  • Tollnomenklatur


   Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950. Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to and...

   01.06.2012

  • Utførselstillatelser - varer


   Under finner du en stikkordsmessig oversikt for varer hvor det vanligvis kreves ekstra utførselstillatelse, uavhengig av mottaker: Vi snakker her særlig om: Varetype: Eventuell utførselstillatelse gis...

   01.06.2012

  • Trekanthandel


   Norske bedrifter møter utfordringer når man handler med varer mellom to EU-land. Handel mellom to EU-land Problemer kan oppstå når en norsk bedrift kjøper en vare i et EU-land og selger og leverer den...

   11.06.2015

  • PSI - Hva kontrolleres?


   Pris Prisundersøkelser består bland annet i å undersøke om det faktureres til normal markedspris. Her benyttes Brussels Definition of Value (BDV). Ved eventuell underfakturering vil prisen bli justert...

   01.06.2012

  • PSI - Regler for utfylling


   Ved presentasjon av dokumenter under en remburs kan det være et krav at ”adhesive security label” er klebet på baksiden av en kopi av handelsfakturaen (noen ganger originalen). Inspeksjonsselskapet ka...

   01.06.2012

  • ATA-Carnet


   ATA Carnet kan brukes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges, repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer a...

   01.06.2012