Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Slovenia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Slovenia, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemball...

   01.06.2012

  • Adresser


   Spanias representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of Spain Halvdan Svartes gate 13 0244 Oslo Telefon: 22 92 66 90 Konsulatavd.: 22 92 66 80 Telefaax: 22 92 66 96 E-post: embspain@online.no Hjemme...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet Euro = 100 cents Valutakode EUR Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko  Risikogruppe...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Spania er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Spania, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt vanlig og prismessig gunstig for eksportleveranser til Spania . Vel utbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Alicante, Almeria, Barcelona, B...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg importørens og/eller rederiets anvisninger. Emballasje EU har tiltrådt den inter...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og sedvanerett, samt innslag av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollfritak (tollkvote) for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU. For å lese nøy...

   01.06.2012