Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Adresser


   Guadelope & Martiniques representasjon i Norge: Guadelope & Martinique har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Frankrikes ambassade: Embassy of the French Republic Drammen...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett  med judisiell gjennomgåelse av lovgivende handlinger. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer (en original og to kopier) på spansk. Følgende tekst kan kreves påført fakturaen:...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - guatemalansk hovedhavn er 20-25 dager. Rundt 3/4 av veinettet er ikke asfaltert. Tollflyplasser Ciudad de Guatemala Importhavner Puert...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Guatemala har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treem...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på engelsk, angloamerikansk rett med noe innblanding av  tyskromersk rett på visse områder. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Inco...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i to signerte originaler, i tillegg til en kopi. Fakturaen bør utformes på engelsk eller spansk. Fakturam...

   01.06.2012

  • Polen


   TableAndGraf

   01.06.2012