Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Serbia


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Israel


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. Ved e...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på spansk, tyskromersk rett og angloamerikansk rett med flere elementer av kommunistisk juridisk teori. L...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - kubansk havn er 20-25 dager. Brukbart innenlandsk transportnett, men delvis nedslitt. Der er også et jernbanenett. Tollflyplasser La H...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Alle kolli må merkes med bruttovekt. Emballasje Høy og halm bør ikke brukes. Cuba har tiltrådt den internasjonale ko...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til enkelte produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet matvarer, insektdrepende...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012