Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Proformafaktura kan i...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alle kolli bør være merket med bruttovekt og navn på mottaker. Om forsendelsen to eller flere kolli bør de numreres...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Import kan kun foretas av registrerte importører som er registrert hos Ministry of Commerce and Industry (MOCI). Det er forbud mot innførsel av en rekke varer som blan...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo - Jeddah er 15-20 dager. Skip som er mer enn 15 år gamle tillates ikke å losse i saudi-arabiske havner dersom ikke dispensasjon er gitt på f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012