Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Malawis kombinerte opprinnelsesbevis og handelsfaktura - Invoice and Certificate of Origin for exports to Malawi -no. 534/50 krev...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malis represetasjon i Norge: Mali har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Berlin: Embassy of the Republic of Mali Kurfürstendamm 72 DE- 10709 Berlin Telefon: + 49 30 31 99 883 Telefaks: + 49...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Koruna= 100 haleru. Valutakode  CZK Vanlig faktureringsvaluta EUR eller USD. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko Risiko...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Tsjekkia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Tsjekkia, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballa...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må ha tillatelse til å importere varer, og får tildelt et sertifikat av utenrikstjenesten i Tyrkia. Tillatelsen er gyldig i 2 år. I tillegg må importør...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder EFTA har inngått en frihandelsavtale med Tyrkia som for Norges vedkommende trådte i kraft 15. april 1992. Avtalen med...

   01.06.2012