Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei-, jernbane- og kanalnett. Lastebiltransport dominerer forsendelsene Norge - Sverige. Tollflyplasser Göteborg, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm og Visby...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Koruna= 100 haleru. Valutakode  CZK Vanlig faktureringsvaluta EUR eller USD. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko Risiko...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Tsjekkia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Tsjekkia, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballa...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må ha tillatelse til å importere varer, og får tildelt et sertifikat av utenrikstjenesten i Tyrkia. Tillatelsen er gyldig i 2 år. I tillegg må importør...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder EFTA har inngått en frihandelsavtale med Tyrkia som for Norges vedkommende trådte i kraft 15. april 1992. Avtalen med...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 81 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016