Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte varer som byggematerialer, kjemikalier, bensin- og petroleumsprodukter, plast- og treprodukter, jern- og stålprodukter og keramiske varer kan man allerede i avsend...

   01.06.2012

  • Adresser


   Egypts representasjon i Norge: Embassy of the Arab Republic of Egypt Drammensveien 90 A 0244 Oslo Telefon: 23 08 42 00 Telefax: 22 56 22 68 E-post: info@egypt-embassy.no / embassy.oslo@mfa.gov.eg Hjem...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Abidjan er 20-25 dager. Elfenbenskysten grenser til Ghana, Burkina Faso, Guinea, Liberia og Mali. Landegrensene stenger ved midn...

   01.06.2012

  • Betalingssikring


   Med betalingssikring tenker vi først og fremst på tiltak som har til formål å sørge for eller øke sannsynligheten for at du som eksportør får betalt rett beløp i rett tid.

   01.06.2012