Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og russisk lovverk. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, a...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kirgisistans representasjon i Norge: Kirgisistan har ingen representasjon i Norge. Ambassaden i Tyskland er akkreditert til Norge: Botschaft der Kirgische Republic Otto Suhr Alle 146 D-10585 Berlin Ty...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Kiribati: Transport sjøveien til Kiribati-øyene går fortrinnsvis via australsk havn. På grunn av omlastninger, liggetider og ikke altfor hyppige avganger må en transitti...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte varer som byggematerialer, kjemikalier, bensin- og petroleumsprodukter, plast- og treprodukter, jern- og stålprodukter og keramiske varer kan man allerede i avsend...

   01.06.2012

  • 4.1 Hva er remburs?


   Remburs er en mye brukt betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Et viktig kjennetegn ved rembursen er kravene til å presentere forlangte handelsdokumenter i riktig form, innenfor fastsatte ...

   15.07.2013

  • EU/Vestbredden og Gazastripen avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 298/2009 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Vestbredden og Gazastripen Varer som har opprinnelse i EU eller Vestbredden og Gazastripen i tråd med opprinnelsesr...

   01.06.2012

  • EFTA Konvensjonen


   EFTA Konvensjonen er en frihandelsavtale som trådte i kraft i 1960 og består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Medlemslandene har etablert et frihandelsområde hvor handelen med industriproduk...

   01.06.2012

  • EFTA/GCC avtalen


   Avtalen mellom EFTA statene og GCC landene ble  iverksatt 1. juli 2014. Den innebærer nulltoll på de fleste fisk-og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter.  En del produkter som fortsatt...

   01.06.2012

  • EFTA/Jordan avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Jordan ble iverksatt i 1992. Avtalen gir tollnedsettelser eller tollfritak for en rekke varer med opprinnelse i EFTA ved handel med Jordan. Alle fisk– og fiskeprodukte...

   01.06.2012