Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 4.1 Hva er remburs?


   Remburs er en mye brukt betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Et viktig kjennetegn ved rembursen er kravene til å presentere forlangte handelsdokumenter i riktig form, innenfor fastsatte ...

   15.07.2013

  • 4.3 Rembursprosessen


   Prosessen kan grovt inndeles i 3 faser; Fase 1 - Etter undertegning av kontrakten sender kjøperen en rembursanmodning til sin bank, basert på de betalingsbetingelser som er avtalt i kontrakten/avtalen...

   15.07.2013

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert i handelsregisteret. Innførselslisens kreves kun for et begrenset antall varer. Det kreves innførselslisens for et lite antall av va...

   01.06.2012

  • 4.4 Remburstyper – sentrale spørsmål


   Når det gjelder utformingen og bruken av remburser er det viktig å ta stilling til spørsmål som: Gyldighet Tidspunktet for betaling Betalingsstedet Sikkerheten Aktuelle dokumenter I dette avsnittet om...

   15.07.2013

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Marokko trådte i kraft 01.01.2003. Avtalen mellom partene innebærer at indus...

   01.06.2012

  • 4.6 Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   15.07.2013

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Marokko. Der er unntak for import gjort via flytransport. Likevel er det noen få varegrupper som der kan bli gj...

   01.06.2012

  • 4.8 Remburs: Priser og konkurranse


   Ved remburs som ved andre betalings- og sikringsformer betaler du i forhold til: Foreliggende risiko (sannsynlighet og konsekvenser) Valg av remburstype og antatt sikringsbehov I tabellen under gir vi...

   15.07.2013

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i SMAR (Societé Mauritanienne d'Assurance et de Réassurance). Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emball...

   01.06.2012