Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Adresser


   Spanias representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of Spain Halvdan Svartes gate 13 0244 Oslo Telefon: 22 92 66 90 Konsulatavd.: 22 92 66 80 Telefaax: 22 92 66 96 E-post: embspain@online.no Hjemme...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet Euro = 100 cents Valutakode EUR Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko  Risikogruppe...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Spania er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Spania, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt vanlig og prismessig gunstig for eksportleveranser til Spania . Vel utbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Alicante, Almeria, Barcelona, B...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg importørens og/eller rederiets anvisninger. Emballasje EU har tiltrådt den inter...

   01.06.2012

  • 2.2 Markedsrisiko


   Med markedsrisiko forstår vi muligheten for raske og vesentlige endringer i etterspørselen etter din bedrifts varer og tjenester. Dette er en type risiko enhver næringsdrivende må leve med, enten de s...

   11.09.2013

  • 2.8 Transportrisiko


   Med transportrisiko forstår vi faren for skade på eller tap av varen under transport. Denne risikoen er statistisk langt høyere ved internasjonal enn ved nasjonale transporter. De vanligste årsakene t...

   11.09.2013

  • 5.6 INTRASTAT for bedrifter registrert i EU


   Formålet med dokumentet: Skjema til bruk ved internhandel i EU. Opplysningene danner grunnlaget for samhandelsstatistikken i EU, (INTRASTAT). Fylles ut av bedrifter som er momsregistrert i EU og som h...

   16.07.2013

  • 6.3 Opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler


   Norge har inngått en rekke frihandelsavtaler som kan gi produkter som er eksportert fra Norge, en tollfordel i importlandet. Frihandelsavtalene er i all hovedsak inngått i samarbeidet i EFTA som i til...

   16.07.2013

  • 7.6 Sunnhetssertifikat for fisk - nasjonalt eksempel


   Formålet med dokumentet: Å vise at fiskeproduktet som skal eksporteres er produsert ved en godkjent virksomhet. I attestene refereres det til norske regelverk, EU- regelverk og i en del tilfeller mott...

   17.07.2013