Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Slovenia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Slovenia, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Frihandelsavtale med Canada iverksettes 1.juli


   Frihandelsavtalen mellom EFTA (Norge, Island, Sveits og Liechtenstein) og Canada vil tre i kraft 1. juli 2009. Handelsavtalen omfatter varehandel, konkurransebestemmelser og handelsregler. Norske eksp...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter - hva og hvorfor?


   Hvorfor har vi eksportdokumenter? All eksport og import av varer har å gjøre med tre typer strømmer over grenser. Det er av: - varer - dokumenter - penger I vår internettalder setter mange uten videre...

   01.06.2012

  • 15 års erfaring med EØS-avtalen: Virker den egentlig?


   Norske bedrifter skal ha fri adgang til EUs indre marked med varer, ansatte, tjenester og kapital. Nærmere 80 prosent av norsk eksport av varer går til EU-området. Ingen tvil om at dette er Norges vik...

   01.06.2012

  • Dokumentinkasso- fordeler og ulemper


   Hva er dokumentinkasso? Er dette et betalingssikringsinstrument som passer din bedrift? Hva er fordelene og ulempene med denne sikringsformen? Vi besvarer spørsmålene.

   01.06.2012