Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Ti erfaringer ved eksport til Russland


   I denne månedens tema har vi valgt å se nærmere på utfordringer knyttet til eksport til Russland. Blant annet ser vi nærmerer på vanlige tollerfaringer ved innførsel til dette markedet.

   10.03.2014

  • Adresser


   Kirgisistans representasjon i Norge: Kirgisistan har ingen representasjon i Norge. Ambassaden i Tyskland er akkreditert til Norge: Botschaft der Kirgische Republic Otto Suhr Alle 146 D-10585 Berlin Ty...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Kiribati: Transport sjøveien til Kiribati-øyene går fortrinnsvis via australsk havn. På grunn av omlastninger, liggetider og ikke altfor hyppige avganger må en transitti...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Import kan kun foretas av kuwaitiske borgere og bedrifter som er registrert hos Handelsdepartementet. De må ha en generell importlisens. Utenlandske bedrifter må konta...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kuwait Public Authority for Industry (PAI) har ansvaret for å utarbeide standarder for produktsikkerhet med videre. PAI administrerer det såkalt ICCP-programmet for kvalitetsk...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Laos er en innlandsstat. Det meste av innførselen sjøveien går via Thailand, på tog eller bil til grensen og deretter med båt eller bil innenlands. Relativt omfattende el...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er forbudt å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Beirut er 15-20 dager. Brukbart veinett. Jernbane Beirut - Syrias grense. Risikoen knyttet til innlandstransport i Libanon vurderes ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst to eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Sær...

   01.06.2012