Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular kreves. Oppgi både FOB-og CIF-verdi separat på fakturaen. Følgende erklæring må skrives på fakturaen og u...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   09.04.2015

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Ingen innførselsrestriksjoner for de fleste varer. Forhåndsinspeksjon av varer Forhåndsinspeksjon av varer (Pre Shipment Inspection) kreves for vareforsendelser med en...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Sierra Leone er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfatt...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Til bruk for importørens søk om importlisens og betalingstillatelse utstedes proformafaktura i 1 orginal og 2 kopier. All...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Freetown er 20-25 dager. Visst nett av indre vannveier. Svært dårlig veinett. Jernbanen er primært bygget for gruvetransport. Tollflyp...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. OBS! Vær oppmerksom på at Sør Sudan er rammet av langvarig humanitær krise på grunn av konflikter og væpnet maktkamp mellom regjeringen og opposisjonen. Utførselsrestriksjoner...

   21.02.2013

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 South Sudanese Pound = 100 Piaster Valutakode SSP. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Transaksjoner må gjøres gjennom sentralbanken ( Bank ...

   21.02.2013

  • 4.6 Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   15.07.2013

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012