Om Innovasjon Norge reiseliv

Innovasjon Norge tilbyr rådgiving, finansiering, kompetanse og nettverk innenfor reiselivet, og profilering av Norge som reisemål gjennom Visit Norway. Dette skal bidra til lønnsom utvikling i reiselivsnæringen og styrking av næringens konkurransekraft. 

Arrangementer

30
30. november     09:00 –16:00    

B2B Workshop Reiseliv - Paris

30
30. november     09:00 –00:00     Miljødirektoratet, Grensesvingen 7

Veien til det utslippsfrie reiselivet

Se alle arrangementene