Utlysning av midler til forprosjekter

Innovasjon Norge søker nye fremtidsrettede prosjekter hvor satellittbasert data utnyttes som del av løsningen. Utlysningen er åpen for alle bransjer og sektorer. Dersom søknaden skal komme i betraktning må den være oss i hende innen 15. mars 2018 kl 24.00

Vi bruker daglig satelittdatabaserte tjenester både på jobb og privat. 

Vi bruker daglig satelittdatabaserte tjenester både på jobb og privat. 

Foto: Thinkstock

Data og signaler fra satellitter blir stadig mer tilgjengelig. Bruk av informasjon fra satellitter skaper helt nye muligheter for samfunnsnyttige løsninger, økt konkurransekraft og verdiskaping. Dette kan gi mange gode prosjekter og nye forretningsmuligheter!

Vi setter derfor av midler til forprosjekter for utvikling av helt nye produkter, tjenester og løsninger som ikke finnes på markedet i dag, og hvor data og signaler fra satellitter utnyttes. Vi vil prioritere forprosjekter som vi tror har gode muligheter for å bli realisert i et videre hovedprosjekt gjennom innovasjonskontrakter, miljøteknologiordningen eller innovasjonslån.

Les mer om muligheter for finansiering av hovedprosjekter her:

http://www.innovasjonnorge.no/vekst

 

+ Tema for utlysningen

+ Hva kan det søkes om

+ Hvem kan delta/søke?

+ Hvorfor gjøre et forprosjekt

+ Delta på Innovasjonsverksted

Det ble avholdt informasjonsmøte i Trondheim torsdag 15 februar.

Agenda for informasjonsmøte (pdf)

Presentasjonene fra møtet

1. Intro, utviklingsprosjekter og finansieringsordninger i Innovasjon Norge (pdf)

2. Norsk Romsenter – Rolle og virkemidler

3. Muligheter innen bruk av satellittdata v/Norsk Romsenter Del 1 og del 2 (pdf)

4. Hva slags data og informasjon får vi fra satellitter? v/Norsk Romsenter (pdf)

5. Praktisk informasjon om utlysningen v/Innovasjon Norge (pdf)

 

Innovasjonsverksted

Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og føler du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Vi tilbyr «innovasjonsverksted» der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. Her blir du utfordret og inspirert!

Hvem kan bli med på dette?

Gjennomføring av et innovasjonsverksted vil være en god start for alle som har et innovasjonsprosjekt under planlegging. Tilbudet er gratis, og etablerte bedrifter som har et kundeforhold til Innovasjon Norge vil bli prioritert. Du vil bli bedt om å oppgi informasjon om prosjektet ditt i påmeldingslenken. Vi forbeholder oss derfor retten til å velge hvem som får delta.

Hva får du?

Hvert verksted består av to moduler. Hver modul er på 4 timer og de finner sted med to ukers mellomrom. Mellom modulene forventes alle deltagerne å gjøre en «hjemmelekse» knyttet til sitt eget prosjekt.

Det vil være plass for inntil seks bedrifter på hvert verksted. Vi ønsker at to personer fra hver bedrift deltar, om mulig, da det gir mer effektiv oppfølging på hjemmebane etter gjennomført program. Det er viktig at påmeldte kandidater ikke trekker seg! Vi har et kanselleringsgebyr for deltagere som ikke dukker opp.

Dere vil motta informasjon om opplegget, fasilitator og andre deltagere to uker før første modul. For best utbytte, må du være villig til å dele noe informasjon om prosjektet ditt med de øvrige deltagerne. Hvor mye er opp til deg. Det er likevel viktig at fasilitator (fra Innovasjon Norge) mottar bakgrunnsinformasjon om alle deltagernes prosjekter, slik at verkstedet blir mest mulig relevant for alle.

Etter gjennomført verksted, bør du sitte igjen med:

  • Kjennskap til nyttige verktøy for innovasjon og forretningsutvikling

  • Etablert dialog med mulige kunder

  • Større forståelse for kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse

Innovasjonsverksted gjennomføres på følgende steder første halvår 2018:

Trondheim: 8.mai + 22.mai 

Fasilitator: Fredrik Jean-Hansen            

Oslo: 15. mai + 29. mai 

Fasilitator: Kaja van den Berg             

Bergen: 30.mai + 13.juni 

Fasilitator: Claus Gladyszak