Omstillingsmotoren

Nå kan din bedrift få økt kompetanse på digitalisering og avansert produksjon. Vi har valgt ut to klyngemiljøer som skal gi små og mellomstore bedrifter over hele landet bedre grunnlag for nødvendig endring og fornyelse, gjennom å overføre kompetanse og erfaring fra bedriftene i disse to klyngene.

Din bedrift kan nå søke oss om støtte til gjennomføring av et kompetanseløft i samarbeid med de utvalgte klyngemiljøene. 

/globalassets/om-logo-bla-bg-500.jpg?width=1168

Digitalisering representerer store muligheter for de fleste bedrifter og vil radikalt kunne endre dine prosesser (kunde-leverandørkontakt, interne prosesser), produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller. Omstillingsmotoren er et tilbud som vil gi deg økt bevissthet og mer kunnskap om dette, og dermed styrke din konkurransekraft. 

Hvem kan bli med på dette?

Klyngene som omstillingsmotor er et program som er rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB) over hele landet. 

Hva ligger i programmet?

Klyngene som omstillingsmotor er en satsing som har sitt grunnlag i klyngeprogrammet; Norwegian Innovation Clusters.

Utvalgte klyngemiljøer skal bruke sin kunnskap og erfaring til å gi små og mellomstore bedrifter et kompetanseløft på områder som er særlig viktige for omstilling og fornyelse. 

Med grunnlag i en åpen utlysning medio 2017, ble det 1. november 2017 valgt ut to miljøer som skal være støttespillere for bedriftene innenfor følgende tema:

 • Digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne: Et samarbeidskonsortium bestående av Digital Norway, iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg-klyngen. 

 • Avansert produksjon (manufacturing): SINTEF Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss.

De to miljøene skal i løpet av 2018 gi minst 220 bedrifter tilgang på oppdatert kompetanse, metoder og verktøy innenfor de nevnte områdene. Dette skal gi bedre forutsetninger for fornyelse og omstilling av produkter og tjenester, produksjonsprosesser og forretningsmodeller.

For mer informasjon om tilbudet gå inn på den portalen de to miljøene nå oppretter (på plass om kort tid).

Hvordan går jeg frem?

Bedrifter kan nå ta kontakt med de utvalgte klyngemiljøene for å få vurdert sine behov og mulige løsninger.

Slik går du fram:

 1. Bedriften tar kontakt med en av klyngepartnerne (Omstillingsmotor-miljøet). Disse vil ha et eget team (avklaringsteam) som vurderer bedriftens behov.

 2. Hvis det er godt samsvar mellom bedriftens reelle behov og hensikten med denne ordningen, kommer avklaringsteamet med et konkret tilbud til bedriften om gjennomføring av et kompetanseløft. Tilbudet skal inneholde en prosjektplan med kostnadsbudsjett og finansieringsplan.

 3. Hvis bedriften ønsker å akseptere tilbudet, sender bedriften en e-søknad til Innovasjon Norge om delfinansiering av kostnadene:

         

Aktiviteter

 

 

Hovedaktivitet

Formål

Gjennomføring

1

Skreddersydde kurs

Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor.

 • 1-3 dagers kurs.
 • Casebaserte og interaktive
 • 10-50 deltakere, gjerne fra flere bedrifter med likeartet behov.

 

2

Workshops

Utvikle en felles forståelse for og forankring av behovet for en endringsprosess, strategien for og målet med prosessen.

 • · 1-2 dagers workshops.
 • · Skreddersydd til bedriften/bedriftsgruppen.
 • · 8-25 deltakere.

3

Hospitering

Gi bedriften en praktisk innføring i hvordan en annen bedrift har gjennomført en endringsprosess.

 • · 1-5 dagers opphold for 1-2 personer.

4

Rådgivning

Gi bedriften konkrete råd om organisering og gjennomføring av en endringsprosess.

 • · Individuell rådgivning til en bedrift.
 • · Normalt avgrenset til ett ukesverk.

5

Forstudie til utviklingsprosjekt

Analyse av potensialer og risikofaktorer, styrker og svakheter, ressursinnsats m.m, i et planlagt omstillingsprosjekt.

 • · Bedriftsinternt prosjekt.