• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge på Arendalsuka: Knuser myter og sparker i gang nybrottsarbeid på Arendalsuka

  Arendalsuka er viktig møtepunkt for politikk og næringsliv. Innovasjon Norge
  Arendalsuka er viktig møtepunkt for politikk og næringsliv.Innovasjon Norge
  – Dette er en av årets viktigste møteplasser for samfunnsengasjerte folk og miljøer som ønsker å legge til rette for omstilling og å påvirke den politiske agendaen, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, - vi er aktivt med både ved å arrangere og invitere til møteplasser og debatter på Tyholmen, og ikke minst for å bidra på andres arrangementer og debattene hele uka, sier hun.

  Innovasjon Norge ledelse satser på Arendalsuka og Innovasjon Norge har i år i alt fire arrangementer. Et er i samarbeid med Norges Forskningsråd og Siva, mens resten er våre egne arrangementer der vi har med inviterte gjester.

  Hvilke arrangementer har Innovasjon Norge under Arendalsuke? Her er oversikten.

  Knuser myter 

  Mediene liker å fremstille Norge som en sinke på innovasjon. Stemmer det? Hvor mye vet du om hva som skjer på dette feltet her i landet? Ta Innovasjon Norges test  og bli med når vi sjekker kunnskapene på direkten under arrangementet. Der får du også fasiten og påfyll av kunnskap fra eksperter på området. Kanskje klarer vi å knuse noen myter når vi først er i gang. 

  Offentlig-privat innovasjon må til 

  Innovasjonstalen i år handlet om hvor viktig det er å skape og legge til rette for radikal innovasjon i og for offentlig sektor. Vi er opptatt av det fordi det ligger store muligheter for å skape ny næring og nye eksportinntekter i at næringslivet løser utfordringer for samfunnet, på oppdrag fra det offentlige. Hør hvordan Ruter jobber for å få det til, hva Difi gjør og hvordan et nystartet innovasjonspartnerskap i Stavanger skal gi bedre helsetilbud. Dessuten: Trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgivere og myndigheter er avgjørende for å lykkes med dette. Hvordan kan vi fornye det? Bli med på diskusjonen sammen med lederne i Parat og Spekter! 

  Minglekveld er mer enn mingling 

  På minglekvelden møter du gründerdirektør Pål T. Næss i samtale med gründere. Nils Christian Tvedt Karlsen og Elisabeth Tallaksen Ulseth deler historien om hvordan Sykepleiepluss prøver å utkonkurrere lærebøker med et nettbasert alternativ for studenter i helsefag. Seriegründer og investor Frank Wehus forteller sin historie fra Wtek AS via Identic Solution Norway til Effera AS, som utvikler løsninger innen big data. 

  Kan forskning og innovasjon redde norsk økonomi? 

  Må norsk økonomi reddes – eller trenger den bare litt hjelp og støtte for å finne rett kurs igjen? Er det forskning og innovasjon som må til, eller er det helt andre forhold som er viktige? Hvordan kan vi skape det rommet for nyutvikling som trengs, og hvordan bidrar de statlige aktørene Norges Forskningsråd, Siva og Innovasjon Norge? Klarer norske bedrifter å dra nytte av mulighetene som ligger i samfunnsutfordringer og ny teknologi? Har Norge et system som støtter bedriftenes evne til å skape verdier og gripe mulighetene? 

  Vi ser Norge utenfra gjennom OECDs landanalyse, hører om hvordan Mechatronics, Eyde-klyngen, GCE Node og Kunnskapsparken Helgeland opplever forskningssystemet. Dessuten hører vi hvordan politikere i posisjon og opposisjon vil legge til rette for nye suksesser. 

  For mer informasjon, vennligst kontakt

  Astrid Mathisen, eventansvarlig
  E-post: Astrid.Mathisen@innovasjonnorge.no / mobil: 958 58 534.

  Kjetil Svorkmo Bergmann, pressehenvendelser
  E-post: kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no / mobil: 908 20 918.