Hopp til hovedinnhold

Kurs i sikkerhet og risikovurdering for tilbydere av havfiskeaktiviteter

3 menn fisker fra en båt© Yngve Ask/Visit Norway
Innovasjon Norge inviterer til sikkerhetskurs for havfisketurisme. Kurset inneholder tema som risikostyring, utforming av sikkerhetsplaner, avviksrutiner, innføring i forsikringsordninger og waivers.
08. nov. 2023 - 09. nov. 2023
11:30 - 11:30
Trondheim
Radisson Blu Hotel, Værnes
Børge Hemmingsen
Påmeldingsfrist: 31. okt. 2023

I løpet av kurset får hver deltakende bedrift i oppgave å gi en overordnet beskrivelse av et Risk Management System, utføre risikoanalyser og lage en sikkerhetsplan for minst ett funksjonsområde eller produkt.

Som forberedelser til kurssamlingen skal alle deltakerne på forhånd gå gjennom en innføring i lovmessige krav til internkontroll og HMS på nett.

Det blir gitt veiledning og oppfølging etter kurssamlingen tilsvarende inntil én time per bedrift. Om flere av bedriftene samler seg, kan dette gjennomføres som et fysisk møte. Oppfølgingen skal hjelpe bedriften med å lage en realistisk sikkerhetsplan, som uten altfor kompliserte grep skal kunne implementeres i bedriften.

Deltakeravgift kr 1 500. Deltakere dekker også reise og opphold.

Dag 1
11.30 Lunsj
12.15 Presentasjon av deltakere og kursholdere
13.00Utfordringer for reiselivet. Hvordan håndtere usikkerhet og kompleksitet?
14.30 Mål-risk analyse i samarbeid med ansatte.
16.00 Gruppearbeid, inklusive presentasjon av gruppearbeid
17.30 Sikkerhetsplanlegging på produktnivå for å håndtere usikkerhet og kompleksitet.
19.00 Felles middag


Dag 2
08.30 Avviksrutiner og revisjon av RM/HMS system. Kultur for åpenhet og læring.
10.30 Slik er vårt sikkerhetssystem og våre erfaringer med sikkerhetsarbeid (bedrift)
11.30 Gjennomgang av hjemmeoppgave, avtale om oppfølging
12.15 Avslutning, lunsj og hjemreise