Hopp til hovedinnhold

Definisjoner

Korrupsjon

 • Unngå brudd på korrupsjonslovgivning, selv i land med svak håndhevelse av relevant lovgivning
 • Redusere risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet gjennom antikorrupsjonsprogram tilpasset størrelse, virksomhet og risiko

Menneskerettighetene

 • Unngå brudd på menneskerettighets – og arbeidsrettighetslovgivning, spesielt i land med svak håndhevelse av relevant lovgivning
 • Forebygge brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet og i verdikjeden blant annet gjennom aktsomhetsvurderinger
 • Håndtere brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet

Arbeidsforhold

 • Respektere arbeidstakeres rettigheter
 • Samarbeide med de ansattes representanter
 • Motarbeide diskriminering
 • Bidra til avskaffelse av barnearbeid og tvangsarbeid

Miljø

 • Forebygge, håndtere og redusere negative miljøkonsekvenser av virksomheten
 • Innovere og implementere ny miljøteknologi
  Forbrukerinteresser
 • Utvise god markedsførings- og reklameskikk
 • Sikre at varer og tjenester som tilbys er trygge og av god kvalitet

Aktsomhetsvurderinger

Interessentdialog

 • Gi interessenter, spesielt de direkte berørte, anledning til å fremme sine synspunkter og bli tatt hensyn til i planleggings- og beslutningsprosesser så tidlig som mulig

Kontinuerlig forbedring

 • Med utgangspunkt i bedriftens nåsituasjon gjennomføre tiltak som stadig bringer virksomheten nærmere full ivaretagelse av alle prinsippene ovenfor

Globale prinsipper og beste praksis

 • Kjenne til relevante rammeverk og beste praksis i egen sektor og verdikjede
Publisert :
Sist oppdatert :