Hopp til hovedinnhold

Fintech i Singapore

Ung kvinne som bruker NFT-investeringslommebok på smarttelefon i opplyst by© GettyImages
Singapore, en pulserende bystat i hjertet av Asia, tilbyr internasjonale investorer enestående tilgang til globale markeder. Som en av verdens raskest voksende områder, strategisk plassert i Asia- og Stillehavsregionen, kan Singapores veletablerte forretningsinfrastruktur, globale koblinger og handelsnettverk gi investorer tilgang til det asiatiske markedet innen en radius på 7 timers flyreisetid.

Singapore er et finansielt knutepunkt med mange internasjonale aktører

Finanssektoren er en vesentlig del av Singapores ambisjon om å bli Smart Nation. For å kunne bli Asias ledende finanssentrum, har Singapores regjering i samarbeid med sentralbanken, Monetary Authority of Singapore (MAS), lansert flere strategier og initiativer.

Finansteknologisk kontor: One-stop-plattform

I mai 2016 ble det etablert et finansteknologisk kontor (Fintech Office), en one-stop-plattform for alle fintech-relaterte saker, som også skal fremme Singapore som et finansteknologisk knutepunkt. Kontoret ledes i fellesskap av representanter fra flere etater. Finansteknologiske firmaer som planlegger å satse i Singapore kan søke det finanstekonologiske kontoret om hjelp med alt fra testing, til søknad om statsstøtte og ordninger på tvers av ulike etater.

Regulatorisk sandkasse

Singapore har lansert en regulatorisk sandkasse der fintech-aktører kan prøve ut innovative finansprodukter og -tjenester innenfor et fastsatt område og innen avtalt varighet. I løpet av forsøksperioden tilbyr MAS nødvendig regulatorisk støtte ved å myke opp spesifikke juridiske og regulatoriske krav.

Singapore som finanssentrum

Det finnes mer enn 200 banker i Singapore. Blant disse har et betydelig og økende antall valgt å basere sine operative hovedkvarter i Singapore. DBS, UOB og OCBC er noen av de største og best etablerte bankene i Singapore. De søker aktivt etter finansteknologiske løsninger slik at de kan betjene kundene mer effektivt og trygt.

Nyetableringer

Singapore er et av de beste stedene for å starte en bedrift. Det er enkelt å etablere et firma og få støtte og hjelp fra statlige etater. Det er også et sterkt talentmiljø og strenge immaterielle rettigheter, noe som gjør det til et ideelt sted for fintech-gründere å etablere seg.

For selskaper som har vekst som målsetting, finnes det mange tilgjengelige inkubatorer og programmer. For mindre oppstartsbedrifter kan kontorplass i et delt kontorfellesskap (coworking) være nyttig. Et økende antall kontorfellesskap, som tilbyr mer enn bare en kontorplass, har dukket opp i utkanten og i sentrum av Singapore. Her kan du forvente å finne blant annet møteområder, hot-desks og en rekke andre fasiliteter.

Samarbeid mellom offentlige etater, inkubatorer og fintech-gründere

Utviklingen av et livlig finansteknologisk økosystem krever samarbeid mellom alle aktørene i finansvirksomhetene. Regjeringen i Singapore har skapt en arena som gjør det mulig for interessenter fra hele industrien – nyetableringer, investorer og inkubatorer – å utnytte mulighetene innen fintech.

Når det gjelder undersektorene, forventer vi at Singapore vil involvere seg tungt i betalingsflyt, kapitalforvaltning og handelsfinansiering, med økning både i investeringer og i etterspørsel etter finansielle tjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Pål Arne Kastmann
Avdelingsleder
Innovasjon Norge, Singapore
Pal.Arne.Kastmann@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :