Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi i Brasil

Solcellepaneler og vindmøllerFoto: Thinkstock
Det brasilianske markedet for fornybar energi fortsetter å vokse og tiltrekke seg internasjonale aktører. Brasil er, grunnet sin størrelse og overflod av naturressurser, en ekte stormakt innen ren og fornybar energi. Innovasjon Norge Rio har et betydelig nettverk i sektoren og kunnskaper om hvordan man best trer inn i og lykkes i markedet.

Vind

Brasil skiller seg ut med tanke på vindproduksjon, med 13,4 GW installert kapasitet (2018). Volumet forsyner rundt 22 millioner husholdninger per måned, eller 67 millioner mennesker. I Brasil finnes det 534 vindparker i 12 stater, med flere enn 6 600 vindturbiner. Brazilian Wind Energy Association (ABEEólica), er en institusjon som forener og representerer hele produksjonskjeden til vindkraftindustrien i landet. Vind i Brasil har en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 41,8 %, sammenlignet med verdensgjennomsnittet som er 25 %.

Det brasilianske vindkraftmarkedet viser stort potensiale for både prosjektutviklere og investorer, så vel som for leverandører av høyteknologiverktøy og -tjenester for å øke effektiviteten. Statkraft har mer enn 300 MW installert kapasitet innen fornybar energi i Brasil med fire vindkraftanlegg.

Solkraft

Solkraftkilder utgjør litt mer enn 1 % av den installerte kapasiteten (2018). Veksten har imidlertid vært imponerende, med en økning på nesten 100 % fra 2017 til 2018. Den konservative prognosen fra Energy Research Company (EPE) er at innen 2026 vil solkraft stå for 6 % av landets energimiks. Ifølge Brazilian Association of Photovoltaic Solar Energy (ABSOLAR), skal solkraft nå førsteplassen i energimiksrangeringen i 2040 med en andel på 32% og dermed overgå vannkraft.

Brasil har akkurat nådd målet på 500 MW installert kraftkapasitet i mikroproduksjonssystemer og mini-solcelleanlegg i boliger, næringsbygg, industri, landbruksproduksjon og offentlige bygg. En undersøkelse som ble gjennomført av Ibope i 2018 påpekte at 9 av 10 brasilianere ønsker å produsere fornybar energi hjemme.

Brazilian Energy Research Agency (EPE) anslår at distribuert solcelleproduksjon vil nå en installert kapasitet på omtrent 78 GWp i 2050 i referansescenariet med gjeldende politikk. Hvis en vennligere politikk vedtas, ligger potensialet for installert kapasitet på 114 GWp innen 2050.

Petrobras uttalte i en ny strategipresentasjon at dens økende investeringer i fornybar energi vil bestå av deltakelse i solkraftanbud og vil muliggjøres av en gradvis inntreden i det distribuerte solkraftmarkedet og havvindprosjekter. Deres innsats på disse områdene vil inkludere samarbeid med Total og Equinor.

Scatec Solar og Equinor har blitt enige om å etablere et joint venture for å bygge, eie og drive storskala solkraftanlegg i Brasil. Fellesforetaket har ambisjoner om å bli en betydelig aktør i det brasilianske solkraftmarkedet. Rundt 170 000 husholdninger i Brasil får nå kraft fra Apodi Solar Plant fra det nevnte fellesforetaket. Apodi Solar Plant på 162 MW, som drives av Scatec Solar, var Equinors første inntreden i solkraft.

Bioenergi

Bioenergisektoren er godt representert i Brasil og står for 25 % av den brasilianske energimiksen. Blant fornybart representerer bioenergi 58 % av energiforbruket. Kildene er hovedsakelig etanol, sukkerrør bagasse og trekull. Med tanke på elektrisitet, har Brasil en installert kapasitet på nesten 15 GW.

Brasil har den høyest utviklede etanolbaserte drivstoffmodellen med en innblanding av etanol i bensin på 27 %, og 8 % biodiesel i diesel. Sektoren søker også å avansere til mer utviklede biodrivstoffgenerasjoner med et interessant potensial for norske bedrifter.

Det norske selskapet UMOE har et etanol- og bioenergianlegg i Sao Paulo-staten.

Havvind

Det brasilianske senatet har vedtatt en ny lov som instruerer ANEEL (National Electric Energy Agency), med støtte av ANP (National Petroleum Agency), til å gjennomføre havvindauksjoner på offshoreplattformer.

Så langt har Petrobras inngått et partnerskap med Equinor for å undersøke muligheten til å installere vindturbiner på det åpne havet. Equinor har nok erfaring på feltet, ettersom selskapet har installert flere vindgeneratorer på deaktiverte plattformer, i tillegg til elektrifiseringsprosjekter for feltene som er i drift i Nordsjøen.

Enkelte andre prosjekter er under planlegging i Brasil, men hovedsakelig på grunt vann. Petrobras-prosjektet i nordøstregionen er den mest avanserte.

Equinor og Aker Solutions er de største norske selskapene som aktivt søker muligheter på det brasilianske havvindmarkedet.

Ny regjering

Den nye regjeringen har gjort det klart at den vil beholde den samme markedsvennlige politikken som Temer-administrasjonen, samt viljen til å gjøre systemet mer forretningsvennlig. Den nye gruve- og energiministeren, Admiral Bento Albuquerque, sa at President Jair Bolsonaro vil implementere forslagene for privatisering av Eletrobras og energisektorreformene som ble presentert av Michel Temers regjering.

Til tross for det ugunstige økonomiske og politiske klimaet i Brasil de siste årene, fortsetter markedet for fornybar energi å vokse og tiltrekke seg internasjonale aktører. Man møter mange utfordringer under manøvrering i sektoren, som best kan løses hvis man finner en passende lokal partner og har et langsiktig perspektiv. Innovasjon Norges kontor i Rio de Janeiro bidrar gjerne til at dere lykkes på det brasilianske fornybarmarkedet.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vår ekspert:

Bruno Leiniö
Rådgiver
Innovasjon Norge, Rio de Janeiro
bruno.leinio@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :