Hopp til hovedinnhold

Forsvars- og sikkerhetsteknologi i USA

dame foran PC© Getty Images
Et viktig premiss i satsingen er at teknologien man utvikler også har et sivilt marked – en såkalt dual-use tilnærming. Eksempel på en slik teknologi er motorer og generatorer til droner.
Et premiss for eksport av forsvars- og sikkerhetsteknologi til USA er at teknologien man utvikler også har et sivilt marked.

See English version

Prosjektet inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet med satsingen er å posisjonere norske leverandører innen forsvars- og sikkerhetsindustrien inn mot markedet i USA.

Store prosjekter

Ingen land bruker mer penger på forsvars- og sikkerhetsteknologi enn USA. For norske bedrifter som utvikler teknologi og produkter for denne industrien er USA uten tvil det viktigste markedet. For å komme inn på dette markedet kreves lange og ofte kostbare prosesser. Innovasjon Norge og Forsvarets forskningsinstitutts innovasjonsprogram «Hacking 4 Allies» jobber med å få redusert tiden det tar å inngå en kontrakt fra 7-10 år til 2-3 år. Dette er avgjørende for at små og mellomstore bedrifter skal kunne lykkes.

Forsvarsindustrien omsatte i 2019 for totalt 17,7 milliarder kroner. Av dette var 5,4 milliarder kroner omsetning hos små og mellomstore bedrifter og 5,4 milliarder kroner var direkte eksport.

Et viktig premiss er at teknologien man utvikler også har et sivilt marked – en såkalt dual-use tilnærming. Eksportprogrammet om forsvars- og sikkerhetsteknologi har fokus på å tiltrekke seg investorer som bidrar til å utvikle teknologien i tillegg til å finne aktuelle kjøpere innenfor det amerikanske forsvaret og dets partnere.

Norske løsninger

Sammenlignet med mange av våre allierte nasjoner, er Norges forsvarsindustrielle base svært nisjeorientert og dermed spesialisert. Dette er et direkte resultat av den norske regjeringens fokus på visse teknologiske kompetanseområder over lang tid, som igjen samsvarer med Forsvarets strategiske krav. Stortingsmelding nummer 17, 2020-2021, påpeker at denne spesialiseringen har gitt norsk forsvars- og sikkerhetsindustri konkurransefortrinn i internasjonale markeder på områder som for eksempel missilteknologi, luftvernsystemer, ammunisjon, undervannsteknologi, autonome og ubemannede kjøretøyer, kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer og krypto. Norsk forsvarsindustri leverer hovedsakelig systemer, undersystemer og komponenter som anses å være komplementære til mange amerikanske leverandører, og unngår derfor ofte konkurransesituasjoner med sine amerikanske partnere.

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov. «Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene.

I dette HPO-prosjektet bidrar blant andre:

 • Den norske ambassaden i Washington
 • Norwegian-American Defense Industry Council (NADIC)
 • Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI (likeverdig programpartner til Innovasjon Norge)
 • Innovasjon Norges kontorer i Washington og Palo Alto
 • Innovasjon Norges hovedkontor i Norge
 • Innovasjon Norges regionkontorer i Norge, inkludert finansieringsrådgivere
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening

Følgende norske bedrifter er med på satsingen i USA:

 • Vake
 • Mnemonic
 • Green Ammo
 • Mode sensor
 • Anzyz Technologies
 • Avju Solutions
 • Eleume
 • Yetimove
 • Alva Industries
 • UBIQ Aerospace
 • Excitus
 • FieldMade

Prosjektleder er Einar.Irgens.Gustafson@innovasjonnorge.no, +1 202 460 5097


Publisert :
Sist oppdatert :