Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Akvakultur-teknologi Midtøsten

En fiskestim i havet fotografer nedenfra© Getty Images
Gulf-regionen har i flere år hatt store ambisjoner innen akvakultur, men satsingen har gått litt tregt. Dette er i endring etter at flere av de store statlige investeringsfondene går inn med egenkapital i prosjektene. Ambisjonene er store, og derfor er det riktig tid å satse mot regionen nå!

Engelsk versjon: Global Growth - Aquaculture Technology Middle East

Etterspørselen etter sjømat er i sterk vekst i regionen og total etterspørsel er nå over 1.200.000 tonn sjømat i året. I dag importeres ca 75 prosent av all sjømat, ca 15 prosent kommer fra fangst, mens 10 prosent fra akvakultur.

Store muligheter

Fiskebestanden i havområdene rundt gulfen har sett en sterk nedgang de siste årene grunnet dårligere vannkvalitet og overfiske. I framtiden vil det ikke være mulig å opprettholde dagens fangsttall. I tillegg har enkelte land en ambisjon om å bygge en sterk akvakulturnæring for å bli selvforsynt innenfor enkelte segmenter og i tillegg eksportere mer sjømat. Summen av alle disse initiativene vil kreve en produksjon som er cirka ti ganger så stor som den produksjonen man har i dag.

Myndighetene i Saudi Arabia har uttalt at de har en visjon om å øke produksjon av sjømat fra ca 100.000 tonn til 530.000 tonn innen 2030. I tillegg ser man for seg en fortsatt vekst opp mot 1.000.000. Det er gjort studier i Rødehavet som viser at havet kan tåle en bærekraftig produksjon av 1.000.000 tonn i året. I tillegg har man store områder av akvakultur i «dammer», og man begynner å bygge mer teknologisk avanserte RAS-anlegg.

I Saudi Arabia er det flere «Gigaprosjekter» som blant annet ser på etablering av akvakultur for å forsyne nye byer med sjømat i regionen. Disse prosjektene ser etter nye teknologiske løsninger og har stort fokus på bærekraftig utbygging

De store investeringene gir gode muligheter for norske bedrifter som leverer teknologi i hele verdikjeden fra FoU til prosessering. Norge har også blitt forespurt om å komme på besøk til landene med ledende teknologiske løsninger innen sektoren.

Av arter ser vi prosjekter innenfor forskjellige typer havabbor, brasme, laks, reker og en del andre mindre kjente lokale arter.

Det er viktig å presisere at dette er en region hvor relasjonsbygging er viktig og derfor må man tenke langsiktig og posisjonere ser til riktig tid. Dersom man ønsker å stase i det prosjektene blir annonsert så er man stort sett for seint ute.

Hvem bør melde seg på?

Vi inviterer bedrifter som allerede har erfaring fra regionen, har vurdert å satse mot regionen eller som ønsker å lære mer om markedsmulighetene i regionen for å evaluere om en satsing der er rett for dem.

Det er viktig at bedriftene som deltar i programmet har et ønske om å bygge lokale nettverk og jobbe aktivt for å vedlikeholde disse nettverkene. I tillegg må deltakere være klar over at det tar tid å posisjonere seg i markedet og at man ikke kan forvente at man har signerte avtaler etter første besøk.

Det er også viktig å presisere at en suksessfaktor for slike programmer er at deltakende bedrifter er villige til å dele av sine erfaringer, og bidrar sammen til å posisjonere norske selskap og teknologi i et nytt marked.

Hva får du?

Deltakende bedrifter vil få informasjon og markedsinnsikt for å forstå, evaluere og utvikle en ny eller forbedret eksportstrategi rettet mot Gulf-regionen. Bedriften din vil få muligheten til å utforske markedsmuligheter, bygge nettverk, møte potensielle kunder, besøke etablerte anlegg og anlegg under utvikling.

Det legges opp til at selskap skal få presentere løsningen sin i møter med lokale aktører. I tillegg planlegger man for markedsbesøk i tilknytning til messer i regionen. Det vil bli gjennomført minst to markedsbesøk som en del av programmet, med muligheter for utvidelse til potensielle andre markeder som Egypt og Iran i framtiden.

Tidslinje

Rekrutteringsprosess

Dersom din bedrift er interessert, bør du ta kontakt med Innovasjon Norge seinest innen 27. april.

Ved stor interesse for programmet, vil vi prioritere selskap basert på følgende kriterier:

 1. Dato selskapet viste interesse for programmet
 2. Teknologisk løsning (optimalt ikke for mange selskap med samme produkt)

Til informasjon er det allerede gjennomført et informasjonsmøte og vært en dialog om programmet med enkelte selskap i forbindelse med et lite markedsbesøk gjennomført i begynnelsen av året.

Markedsbesøk og webinarer

 • 24. april: Informasjonsmøte: Programoversikt og Q&A (nettbasert)
 • 4. mai: Presentasjonsteknikk-sesjon (nettbasert)
 • 8. mai: Introduksjonsmøte med deltakende bedrifter og presentasjon om akvakultur i Saudi Arabia (nettbasert)
 • 28. mai-2. juni: Første markedsbesøk til Saudi Arabia – Rødehavet
 • 4.-6. juni: Deltakelse på SIMEC-messen (forlengelse av markedsbesøk 1 - frivillig)
 • Juni: Oppfølging markedsbesøk 1 (nettbasert)
 • August: Delegasjonsreise fra GCC til Aquanor – møte med GG-deltakende bedrifter (TBC)
 • September: Forberedelser til markedsbesøk 2 (nettbasert)
 • 8.-20.oktober: Andre markedsbesøk til De forente Arabiske Emirater og Oman, samt besøk til AgraME (TBC)
 • November: Veien videre
 • TBD: Avslutting av program/potensielt 3. markedsbesøk

Under webinarene (og seminarene under markedsbesøkene) vil relevante temaer tas opp basert på deltakernes interesse, som for eksempel: IPR, forretningskultur osv.

Vi planlegger for et fysisk prosjektoppsummeringsmøte i Norge (TBC, avhengig av hvor deltakerne kommer fra).

Deltakeravgift

NOK 30.000,- + potensielle ekstrakostnader knyttet til deltakelse på messer og ytterligere markedsbesøk.

Questions? Please contact

AH
Ahmad Hamdan
Rådgiver
Bilde av : Hans Inge Bollingmo
Hans Inge Bollingmo
Seniorrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :