Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Landbruksteknologi i Spania

En grønnsaksbonde står midt blant de grønne vekstene© Getty Images
Spania er den fjerde største eksportøren av landbruksprodukter i Europa og den syvende i verden. Landet har posisjonert seg som en sterk nasjon innen landsbruksteknologi, med et blomstrende økosystem og stor teknologisk soliditet. I dette programmet tilbyr vi ekspertise og nettverk som kan legge til rette for kontrakter i Spania.

English version: Global Growth - Agritech Spain

Den spanske landbruksindustrien fokuserer på et mer effektivt og bærekraftig landbrukssystem på tvers av hele verdikjeden, og vi ser betydelige markedsmuligheter for norske agritech-selskaper som tilbyr høyere produktivitet gjennom mer bærekraftige og effektivitet løsninger.

På vegne av Team Norway Spania inviterer vi deg til å delta i Global Growth-programmet for den spanske agritech-sektoren. Eksportprogrammet Global Growth er Innovasjon Norges kompetanseprogram for etablerte bedrifter som ønsker internasjonal vekst.

Hvem bør søke?

Bedrifter med relevante produkter og tjenester for det spanske agritech-markedet som har

 • et høyt ambisjonsnivå
 • en eksportstrategi som er godkjent av styret
 • tilstrekkelig finansiell kapasitet
 • ressurser og evne til å oppskalere

Programmet vil dekke områdene med de mest interessante mulighetene.

Hva får du?

Ved å utnytte hele Team Norways nettverk og kapasitet vil vi

 • følge deltakerbedriftene hele veien ut i markedet
 • legge til rette for arbeid med eksportstrategi
 • knytte kontakt med relevante internasjonale, spanske og norske kunder og partnere
 • legge til rette for nettverksbygging med interessenter som næringsklynger, regionale og regulatoriske myndigheter, de viktigste agritech-kooperativene og andre institusjoner
 • tilby pitchetrening, konsulenttjenester og regelmessige Teams-møter med markedsoppdateringer

Etter programmet vil du

 • forstå muligheter og utfordringer i markedet
 • være bedre rustet til å bygge de ferdighetene som er nødvendige for å jobbe effektivt i Spanias agritech-sektor
 • sikre konkurranseevne på det spanske markedet

Tidslinje

Søknadsfristen er 7. mars 2023

18. april: Start av kick-off

Oktober/begynnelsen av november: Tentativ sluttdato

Planlagte aktiviteter

Basert på identifiserte behov i det spanske agritech-markedet består programmet av forberedende kurs i Norge og samlinger i Spania der vi planlegger møter med nøkkelaktører i den spanske landbruksteknologi-industrien.

1. Kick-off workshop i Norge: Bli kjent med hverandre, definisjon av fokusområde og temaer, behov og forventninger. Introduksjon til det spanske agritech-markedet - anbud, aktører, behov og erfaringer - og spansk forretningskultur. Pitch coaching økter.

2. Forberedelsessamling (online): forberedelse til det første markedsbesøket.

3. Første markedsbesøk: workshops og B2B-møter med nøkkelaktører i bransjen.

4. Samling i Norge: Debrief og oppfølging etter første markedsbesøk, og forberedelse til andre markedsbesøk.

5. Andre markedsbesøk: workshops og B2B-møter med nøkkelaktører i bransjen.

6. Avsluttende samling i Norge: oppfølging etter andre markedsbesøk og debrief om programmet og veien videre.

Markedsbesøkene vil finne sted i relevante byer eller områder for spansk agritech-industri, men vær oppmerksom på at kundegruppen eller kunderepresentantene som skal møtes, vil bli bestemt basert på de deltakende bedriftenes løsninger og behov.

Programmet vil utformes i samarbeid mellom Innovasjon Norge og deltakerbedriftene basert på bedriftenes profil og behov. Vi vil videre avgrense programmet til et spesifikt markedssegment basert på registrert interesse.

Deltakeravgift

SMB: NOK 30 000

Store bedrifter: NOK 60 000

Spørsmål? Ta kontakt med:

Bilde av : Patricia Pitarch
Patricia Pitarch
Rådgiver

Meld interesse

Programmet er i gang, og fristen for å melde interesse er ute.

Publisert :
Sist oppdatert :