Hopp til hovedinnhold

Global Growth: Akvakultur-teknologi i Sør-Korea

Innsiden av oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua ved Storfjorden på Vestlandet.© Einar Aslaksen / Pudder agency
Innsiden av oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua ved Storfjorden på Vestlandet.
Sør-Korea ser etter den nyeste oppdrettsteknologien for å oppgradere oppdrettsnæringen til en større og mer bærekraftig skala.

English version: Global Growth - Aquatech South Korea

De siste fem årene har Nordøst-Asias importvolum for atlantisk laks doblet seg, samtidig som Sør-Koreas importvolum har mer enn tredoblet seg det siste tiåret. Sør-Korea har det høyeste konsumet av sjømat per innbygger i verden.

Den sørkoreanske regjeringen har besluttet å industrialisere oppdrettsvirksomheten for å dra nytte av de voksende laksemarkedsmulighetene i Nordøst-Asia. De ønsker at oppdrettsnæringen skal utvikle seg i en større og mer bærekraftig skala med mer lønnsomme arter gjennom sterk statlig støtte.

Regjeringen ønsker at store selskaper/kapital skal etablere havbruksvirksomheten sin i landet og oppfordrer utenlandske investorer til å samarbeide med lokale partnere. Eksportprogrammet "Global Growth: Akvakultur-teknologi i Sør-Korea" fokuserer på å bygge langsiktige relasjoner og partnerskap med sentrale aktører i den sørkoreanske oppdrettsnæringen, opinionsledere, oppdrettere, teknologiløsningsleverandører samt lokale myndigheter.

Hvem bør melde seg på?

I samarbeid med NCE Aquatech Cluster inviterer vi en gruppe av ambisiøse bedrifter, som er villige til å ekspandere i markedene i Nordøst-Asia, til å delta i dette programmet.

Vi inviterer både bedrifter som er nye i Sør-Korea, og de som allerede har erfaring fra dette markedet. Felles for disse bedriftene er at de er interessert i å bygge et lokalt nettverk, vise fram sine løsninger/tjenester på ulike industrielle arenaer, bygge tilstedeværelse samt bli husket den dagen teknologien blir etterspurt.

Sør-Korea er på jakt etter de nyeste akvakultur-teknologiløsningene inlkludert totalleverandører, design, utdanning, (varme)pumpe, ozon/resone desinfeksjonsrenser, filtrering, kontroll-systemer, fôringssystem, slamtørker/ avløpsvannbehandling, fisketank, raceway design & hardware samt sortering.

Hva får du?

Deltakende bedrifter vil få informasjon og markedsinnsikt for å forstå, evaluere og utvikle en ny eller forbedret eksportstrategi rettet mot Sør-Korea. Bedriften din vil få muligheten til å utforske markedsmuligheter, bygge nettverk samt møte opinionsledere, viktige bransjeaktører, kunder og relevante potensielle partnere.

De deltakende selskapene vil få mulighet til å presentere sin teknologi direkte til det koreanske markedet og delta i interessante diskusjoner. De direkte tilbakemeldingene fra markedet, og strategiske diskusjoner med våre rådgivere, vil gi deg muligheten til å kartlegge de viktigste faktorene for suksess i det sørkoreanske markedet og planlegge fremover. Koreansk forretningskultur vil også være et viktig tema i programmet.

Planlagt tidslinje

 • Mai/juni: Informasjonswebinar - programoversikt og Q&A
 • Mai/juni: Introduksjonsmøter med deltakende bedrifter (30 min. møter med bedrifter for å bekrefte deltakelse)
 • Juni: Utarbeidelse av program for sørkoreanske delegater til AquaNor med spesiell deltakelse av Global Growth-selskaper
 • August: Sørkoreansk delegasjonsbesøk til AquaNor
 • August under AquaNor: Prosjekt kickoff-møte i Trondheim (fysisk samling for deltakerne)
 • August: Sørkoreansk delegasjonsbesøk til Norge

Markedsbesøk og webinarer

 • Webinar 1: Strategisk posisjonering
 • Webinar 2: Go-to-Market Strategier
 • Webinar 3: Forberedelse av markedsbesøk
 • Individuelle møter med hvert selskap og programrådgivere
 • Første markedsbesøk i Sør-Korea
 • Ytterligere webinarer som vil utvikles basert på tilbakemeldingene fra besøket
 • Andre markedsbesøk til Sør-Korea

Under webinarene (og seminarene under markedsbesøkene) vil relevante temaer bli ivaretatt basert på deltakernes interesse, for eksempel: IPR, regulert sertifisering for utstyrseksport, koreansk forretningskultur etc.

Prosjektoppsummeringsmøte (fysisk møte i Oslo. TBC avhengig av hvor deltakerne kommer fra).

Deltakeravgift

NOK 25.000,- for små og mellomstore bedrifter (SMB)*

NOK 50.000,- for store bedrifter

*Innovasjon Norge definerer SMB som et selskap med mindre enn 250 ansatte, og en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller en balanse som ikke overstiger EUR 43 millioner. Dersom selskapet ikke oppfyller begge disse kriteriene, regnes det som et stort foretak. Dessuten, hvis et selskap eies mer enn 25 prosent av et stort foretak, regnes det ikke som en SMB.

Spørsmål? Ta kontakt med:

Changan Choi
Innovation Norway South Korea
Changan.choi@innovationnorway.no
+82 10 4847 0237

Renata Prado
Innovation Norway Trondheim
renata.prado@innovasjonnorge.no
+47 918 31 086

Ingun Næve
NCE Aquatech Cluster
ingun.naeve@bdo.no
+47 416 83 763

Publisert :
Sist oppdatert :