Hopp til hovedinnhold

Grønn skipsfart i Kina

båter i en kinesisk elv ved en by
Norske selskaper satser på eksport av batteridrevne ferger til Guangdong-provinsen i Kina. Foto: Getty Images. 
Den maritime nasjonen Norge satser på eksport av grønn, maritim teknologi til Kina. 

See English version

Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet med satsingen er å posisjonere norske leverandører på det kinesiske maritime markedet. Norske bedrifter skal bli foretrukne partnere og leverandører i konkrete prosjekter.

Store prosjekter

Norske maritime bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter når Kina skal bli karbonnøytralt, blant annet på disse områdene:

  • Maritim bruk av batterier og i første rekke batteridrevne ferger i Hong Kong og Guangdong-provinsen. Ut fra ulike tilgjengelige rapporter, kan man anta at det er over 17 000 ferger og passasjerfartøyer i havnene og på elvene i Kina
  • Spesialfartøy til utbygging og drift av havvind. Opp mot 4000 nye vindmøller skal etableres og totalt 7000 vindmøller vil måtte driftes om få år.

Kina har verdens største utslipp av klimagasser, men landet satser massivt på grønn omstilling. Kina har satt seg som mål å være karbonnøytrale i 2060.

Eksportsatsingen er særlig rettet mot det kinesiske hjemmemarkedet i kystnære områder og de innenlandske vannveiene som er verdens største maritime transportsystem. Det er også store markedsmuligheter i det tradisjonelle markedet der norske leverandører i hovedsak retter seg mot skip som bygges i Kina for å seile utenfor landet.

Målet er å vinne kontrakter for to milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene.

Norske løsninger

Norsk maritim næring er godt posisjonert for å eksportere produkter og tjenester til Kina. Det gjelder hele verdikjeden, inkludert redere, verft, underleverandører og energiselskaper. Bransjen har i en årrekke ligget først i utviklingen av løsninger for å redusere utslippene av klimagasser, blant annet på grunn av et sterkt hjemmemarked.

De mest profilerte norske aktørene som er med på prosjektet i Kina er Ulstein, Brødrene Aa og Kongsberg Maritime med sine underleverandører, samt Jotun (maling og rengjøring av skip).

Prosjektet for eksport av grønn skipsteknologi til Kina varer i seks år (2021-2027).

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av Team Norway. Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksportfinansiering Norge (Eksfin), NORWEP, handelskamre og andre partnere etter behov.

Team Norway støtter opp om dette initiativet gjennom den norske ambassaden i Beijing, generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou, Norwegian Business Association i Kina, Eksfin og Innovasjon Norge. De norske klyngene NCE Maritime CleanTech og GCE Blue Maritime er involvert. Det samme gjelder Innovasjon Norges regionskontorer i Møre og Romsdal, Vestland og bransjeeksperter på hovedkontoret.

Prosjektleder er Kjell Arne Nielsen: kjell.arne.nielsen@innovasjonnorge.no / +47 99 28 73 11.

Publisert :
Sist oppdatert :