Hopp til hovedinnhold

Grønne passasjerfartøy til Sør-Europa

En elektrisk, utslippsfri og selvkjørende ferje fra norske Hyke© Illlustrasjon: Hyke
Norge har et komplett maritimt økosystem, inkludert en omfattende verdikjede og et unikt nettverk av regionale klynger. Lav- og nullutslippsløsninger og tilsvarende infrastruktur for passasjerfartøy er velprøvd og moden teknologi i det norske markedet og klar for eksport.

English version

Initiativet er en del av Innovasjon Norges High Potential Opportunities-program (HPO) for store eksporttiltak. Målet er å posisjonere norske verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører i markedene for grønn maritim passasjertransport i Sør-Europa, med start i Frankrike før man fortsetter til Spania og Italia.

Porten til Europa

Den norske regjeringen har utnevnt «Mer og grønnere maritim eksport» som en nasjonal eksportsatsing. Den grønne omstillingen og politiske ambisjoner om en grønnere maritim sektor åpner forretningsmuligheter for innovative og utprøvde løsninger innen skipsbygging i Europa. Europa er et fritt marked uten nasjonale begrensninger innenfor rammen av fri europeisk konkurranse. Å få vist frem norske løsninger i Frankrike vil åpne opp det europeiske markedet.

Frankrike har verdens nest største eksklusive økonomiske sone, og et omfattende innlandsvannnettverk av elver og kanaler for gods- og passasjertransport. De fleste prosjektene for passasjerfartøy er offentlige myndighetsledede anbud, og det finnes ulike finansieringsordninger for lav-/nullutslippsløsninger. En markedsrapport fra 2022 dokumenterer et stort utvalg av relevante anbud, støttet av den franske regjeringens omfattende planer for grønn omstilling og industriutvikling, France Relance og France 2030.

Norske løsninger

De norske selskapene i økosystemet for lav- og nullutslipps skipsfart leverer løsninger i verdensklasse over et stort spekter av fartøystyper som er attraktive for dette markedet. Prosjektet vil fokusere på følgende fartøytyper og tilhørende infrastruktur; Elektriske hurtigferger (50-200 personer), Sightseeingfartøy (200-600 personer), Autonome Water Shuttle (flere enn 50 personer) og ladesystemer og landstrømløsninger, inkl. autonome batteribyttesystemer.

De norske løsningene og teknologien er svært innovativ, moden og velprøvd – og eksportklar. Den grønne omstillingen i Europa akselererer, og timingen for norsk engasjement er god. Miljøfotavtrykk, systemytelse og teknisk modenhet er konkurransefortrinn for norske partnere.

Prosjektet for eksport av maritim teknologi til Europa vil pågå i perioden 2023-2027.

Team Norge

HPO-prosjekter samler hele Norges forretningsstøttesystem og andre medlemmer av Team Norway. Norske bedrifter får hjelp fra Innovasjon Norges regionale og internasjonale kontorer, ambassader, Eksfin, handelskamre, relevante klynger og andre samarbeidspartnere etter behov.

Team Norway bidrar gjennom en skreddersydd tjenestepakke basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring til rådgivning til enkeltbedrifter i markedet. Bidragsyterne til prosjektet for grønne passasjerfartøy i Sør-Europa inkluderer:

  • Maritime Cleantech og andre norske klynger med fokus på grønn sjøtransport;
  • De norske ambassadene i Frankrike, Spania og Italia;
  • Det fransk-norske handelskammer (CCFN);
  • Innovasjon Norges kontorer i Frankrike, Spania og Italia;
  • Innovasjon Norges regionkontorer i Norge, inkludert finansielle rådgivere og EU-teamet.

Innovasjon Norge vil utnytte sine erfaringer og partnerskapsmodeller i denne kampanjen til også å styrke norske posisjoner i andre markeder.

Prosjektlederne

Innovation Norway
Stephanie Volpe
stephanie.volpe@innovationnorway.no
+33 6 35 41 73 11

Maritime Cleantech
Håvard Tvedte
haavard@maritimecleantech.no
+47 926 30 119

Publisert :
Sist oppdatert :