Hopp til hovedinnhold

Handelssanksjoner som følge av den russiske krigføringen i Ukraina

Et kartutsnitt i svart-hvitt av Europa© Getty Images
Den norske regjeringen besluttet 27. februar 2022 at Norge slutter seg til EUs sanksjoner som følge av den russiske intervensjonen og krigføringen i Ukraina. Sanksjonene i regi av EU omfatter delvis også Hviterussland. Russland har etablert mottiltak som berører handelen og transport mellom en rekke land.

Her er en oversikt over de gjeldende sanksjonene per 9. august (vedleggende vil bli løpende oppdatert):

1 Norske tiltak overfor Russland, oppdatert 1. september 2022 (pdf)
2 EUs sanksjoner overfor Russland, oppdatert 9. august 2022 (pdf)

Hold deg oppdatert

Det er i den enkelte bedrifts egen interesse å holde seg informert og oppdatert når det gjelder sanksjoner overfor Russland. Vær også oppmerksom på at sanksjonsbestemmelsene kan bli fortløpende endret. Det anbefales også å innhente juridisk og annen kompetanse innen denne typen handelsrestriksjoner.

Som følge av den norske regjeringens beslutning om å stille alt bilateralt samarbeid med russiske myndigheter i bero inntil videre, har også Innovasjon Norge innstilt alle aktiviteter rettet mot Russland. Dette inkluderer også reiselivsaktiviteter i regi av Visit Norway. I tråd med dette vil også Innovasjon Norges kontor i Moskva være stengt inntil videre. Innovasjon Norge har løpende kontakt med Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om dette.

Dersom du har spørsmål knyttet til handel med Russland og Ukraina, ta kontakt med Innovasjon Norges Eksportsenter eksportsenteret@innovasjonnorge.no

Spørsmål og svar om handelssanksjoner som følge av den russiske krigføringen i Ukraina

Øvrig aktuell informasjon

Publisert :
Sist oppdatert :