Hopp til hovedinnhold

Havvind - en nøkkel til det grønne skiftet

Havbaserte vindmøller fra Hywind ScotlandFoto: Øyvind Gravås, Equinor.
Hywind Scotland.
Havvind forventes å bli en nøkkel i det grønne skiftet. Med 50 års erfaring fra olje- og gassproduksjon til havs har Norge sterke konkurransefortrinn i internasjonale markeder.

Av Eli Wærum Rognerud, havvindkoordinator, Innovasjon Norge i Paris.

Sammen med partnere piloterer Innovasjon Norge en europeisk eksportsatsing på havvind gjennom eksportprogrammet High Potential Opportunities (HPO) – store, internasjonale, strategiske satsinger.

Land som Frankrike, Storbritannia og Spania, men også Tyskland, Irland og Polen er i gang med en massiv utbygging av havvind. Europa har i dag 22 GW installert kapasitet havvind, men bransjeorganisasjonen Wind Europe anslår at dette tallet kan øke til 450 GW innen 2050. En rekke internasjonale aktører er allerede på banen, og Innovasjon Norge og Team Norway jobber for at norske utbyggere og underleverandører skal komme i posisjon til å ta kontrakter i disse markedene. For å bistå næringen på best mulig måte er det identifisert noen helt konkrete, store markedsmuligheter og anbud som norske havvind-aktører kan konkurrere om. Samtidig er det samlet ressurser i et felles-europeisk havvind-team. Dette teamet jobber på tvers og samarbeider tett med ambassader, NORWEP, klynger og aktører som Norsk Industri. Frankrike, Spania, Tyskland og Storbritannia er utvalgte markeder for satsingen, men Polen, Irland og Danmark byr også på store muligheter for norske havvind-bedrifter. Prosjektet inngår som pilot i Innovasjon Norges program for såkalte store internasjonale muligheter, High Potential Opportunities. Parallelt jobber Innovasjon Norges Asia- og USA-kontorer med havvind.

En stor verktøykasse

Aktivitetene og tjenestene i den europeiske havvind-satsingen varierer mellom markedene, men inkluderer kartlegging av markedsmuligheter og anbud, målrettet nettverksbygging med lokale myndigheter og næringsliv, delegasjoner og digitale messebesøk og ikke minst støtte til enkeltbedrifter eller grupper som posisjonerer seg i markedet. I Spania følger Innovasjon Norges kontor nøye med på ny lovgivning for tariffer og nett-tilkobling for havvind. I Frankrike arrangerte man i fjor en digital norsk delegasjon til FOWT, den internasjonale messen for flytende havvind. Innovasjon Norge var på plass i Marseille, og organiserte møter og debatter mellom franske bedrifter i Marseille, og en gruppe norske bedrifter samlet hos NORWEP i Oslo. I disse dager lages også en promo-video for norsk havvind, rettet mot det franske markedet og sponset av et samlet Team Norway.

Hjemme bra men borte best

Med 50 års erfaring fra olje- og gassproduksjon til havs har norske leverandører et sterkt konkurransefortrinn innen havvind. Verdens første flytende, storskala vindmølle, Hywind Demo ble bygget av Equinor for over ti år siden utenfor Karmøy. Den flytende vindparken Hywind Tampen blir verdens største når den settes i drift i 2022, og den første som gir fornybar strøm til en oljeplattform. Nylig vant Equinor også anbudet om å bygge over 3 MW havvind utenfor kysten av New York, noe som vil gi fornybar strøm til 1 million amerikanske hjem.

Også Norge åpnet nylig to områder i Nordsjøen for havvind-utbygging.

Et hjemmemarked og videre utbygging av havvind i Norge er utrolig viktig for eksporten. Laget må spille godt i Eliteserien før det slipper til i Champions League. Selv om Norge foreløpig er selvforsynt med strøm fra fornybar vannkraft, vil det norske kraftbehovet øke fremover. Da kan utbyggingen av havvind bidra til å sikre folk og industri ren, rimelig strøm. Samtidig ligger trolig det største potensialet for norsk verdiskapning i eksportmarkedene for havvind.

En rapport fra Menon Economics anslår et norsk verdiskapingspotensial for flytende havvind alene på inntil 117 milliarder kroner innen 2050. Rapporten anslår at det er mulig for Norge å ta inntil 20 prosent av det globale markedet på flytende havvind, forutsatt at Norge fører en proaktiv næringspolitikk på området. Innovasjon Norges havvind-satsing er en del av dette bidraget.

Eksport av norsk teknologi og norske modeller

De siste årene har det vært mye debatt om vindkraft i Norge, og økende motstand spesielt mot vind på land. Havvind er langt mindre omstridt, men også her er det utfordringer knyttet til arealbruk, naturvern og sameksistens med andre maritime næringer og aktører. Evnen til å finne praktiske løsninger på disse utfordringene kan samtidig være et konkurransefortrinn for eksporten. Norge har en stor fiskeri- og havbruksnæring, og samlivet med olje- og gassnæringen har på ingen måte vært problemfritt. Samtidig har Norge funnet praktiske løsninger på mange av disse utfordringene. Norge har gode systemer for å kartlegge miljøkonsekvenser og tydelige rammebetingelser som gir forutsigbarhet for alle parter, og som bidrar til å dempe konfliktnivået. Den norske forvaltningsmodellen er i seg selv en eksportartikkel, og vekker stor interesse hos utenlandske aktører. Strenge krav til miljø og HMS er også typisk for norsk offshore-industri. Dette kan være et veldig godt utgangspunkt for å promotere norske havvind-aktører og teknologi i utlandet i årene fremover.


Publisert :
Sist oppdatert :