Hopp til hovedinnhold

Havvind i Europa

havvindparkFoto: Getty Images
Norges erfaring fra oljesektoren gir oss et fortrinn i utviklingen av havvind. Her fra en havvindpark i Nordsjøen.
Kystnasjonen Norge satser på eksport av havvindteknologi til seks andre kystnasjoner i Europa.

See English version

Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet med satsingen er å posisjonere norske utviklere og leverandører i havvindmarkedene i Frankrike, Spania, Tyskland, Storbritannia, Polen og Danmark.

Store prosjekter

Norske bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter når Frankrike skal bygge syv bunnfaste kommersielle vindparker. I tillegg er fire flytende pilotvindparker under bygging, og den første kommersielle utlysningen på havvind ble annonsert i 2021. Fra 2023 og fremover vil franske myndigheter tilby lisenser for til sammen 1 gigawatt (GW) per år med enten bunnfast eller flytende vindkapasitet. Norske selskaper kan by på disse lisensene eller posisjonere seg som underleverandører til den utvikleren som blir valgt.

Analyseselskapet Menon anslår at Norge, med de riktige investeringene og satsing fra virkemiddelapparatet, kan ta opptil 20 prosent av det globale markedet for flytende havvind, De anslår at satsingen kan generere en verdi på 117 milliarder kroner og en jobbskapende effekt på nesten 130 000 årsverk.

Norske løsninger

Norges erfaring fra oljesektoren gir oss et fortrinn i utviklingen av havvind. Vi var tidlig ute med å utvikle ny teknologi og er godt rigget for å ta andeler i internasjonale anbudsrunder. En rekke norske bedrifter og virksomheter har meldt at de er interessert i satsingen i Europa. Noen av bedriftene leverer for eksempel undersjøiske kabler, nye flyteløsninger eller fundamenter. Andre bedrifter bidrar med planlegging og prosjektering, installasjon, support, vedlikehold og inspeksjon. I tillegg bygger norske verft spesialfartøyer for installasjon og vedlikehold av havvindparker. Energiselskapet Equinor og teknologiselskapet Origo Solutions er eksempler på selskaper kontoret vårt i Frankrike har jobbet med innen havvind.

Prosjektet om eksport av havvindteknologi til Europa varer i seks år, det vil si fra 2020-2026.

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre, relevante klynger og andre partnere etter behov.

«Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene. I havvind-prosjektet i Europa bidrar blant andre:

  • De norske ambassadene i Frankrike, Spania, Tyskland, Storbritannia, Polen og Danmark
  • Norwep: i Norge og lokale markedskonsulenter
  • Norske klynger med fokus på havvind
  • Fransk-norsk handelskammer (CCFN)
  • Innovasjon Norges kontorer i Frankrike, Spania, Tyskland, Storbritannia, samt rådgivere med kunnskap om Polen og Danmark
  • Innovasjon Norges regionkontorer i Norge, inkludert finansieringsrådgivere og EU-team

Innovasjon Norge skal bruke erfaringene og modellene for samarbeid i denne HPO-en på havvind til å styrke norske eksportørers sjanser også i andre havvindmarkeder.

Prosjektleder er Erik Rindvoll: erik.rindvoll@innovasjonnorge.no /+47 41 60 16 22


Publisert :
Sist oppdatert :