Hopp til hovedinnhold

Havvind i Japan

Kartutsnitt av Japan med hav rundt© Getty Images
Norske bedrifter satser nå på eksport av teknologi og kompetanse til den store utbyggingen av havvind i Japan. Erfaringene fra olje- og gassektoren til havs kan gi de norske bedriftene fortrinn i konkurransen om kontrakter.
Bedrifter i havlandet Norge satser nå på leveranser og eksport til den storstilte utbyggingen av havvind i Japan.

See English version

Havvind-satsingen i Japan er en del av Innovasjon Norges program for målrettede eksportsatsinger for norsk næringsliv, kalt High Potential Opportunities (HPO). HPO-programmet er øremerkede større satsinger mot markeder der det er konkrete muligheter for norsk eksport. Målet er å hjelpe norske bedrifter med å vinne store internasjonale kommersielle kontrakter.

12 norske selskaper og 3 klynger har så langt meldt sin interesse for å delta i HPO-satsingen i Japan. Bakgrunnen for satsingen er Japans ambisjon om å bygge ut og installere 35-45 GW energi fra havvind innen 2040. I den innledende fasen er bunnfaste installasjoner mest aktuelt, men den samlede ambisjonen for havvindsatsingen vil også i stor grad kreve flytende havvindinstallasjoner.

Norske bedrifter har fortrinn

Erfaringer fra olje- og gassektoren gir norske bedrifter fortrinn i utviklingen av havvindløsninger, spesielt flytende havvinsinstallasjoner på dypt vann. Japan har selv ingen sterk olje- og gassindustri. For å kunne gjennomføre den planlagte utbyggingen, søker de japanske selskapene etter erfarne partnere, spesielt fra Europa. De norske bedriftene konkurrerer med bedrifter fra blant andre Nederland, Danmark, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania.

Fortrinnet til de norske selskapene er primært knyttet til markedet for flytende installasjoner, særlig på dypt vann. Den flytende delen av havvindutbyggingen i Japan er estimert å komme etter fra 2025, og det åpner muligheter for eksport norsk teknologi til Japan. Utfordringen er at det japanske markedet regnes som svært dominert av egen nasjonal industri, og at det derfor er vanskelig å trenge gjennom for utenlandske leverandører. Likevel har noen norske bedrifter klart å sikre seg kontrakter med japanske leverandører i utbyggingen av faste havvind-installasjoner.

Hovedoppgaven for HPO-satsingen i Japan blir å bygge en norsk merkevare og synliggjøre de norske aktørene som erfarne, kompetente, konkurransedyktige og langsiktige partnere.

Team Norway

HPO-satsingene er øremerkede større satsinger mot markeder der det er konkrete muligheter for norsk eksport. Bedriftene som deltar i disse satsingene vil få omfattende og koordinert støtte og oppfølging fra Innovasjon Norge og Team Norway, det vil si det øvrige norske virkemiddelapparatet.

Gjennom HPO-satsingen vil de de norske deltakerbedriftene få hjelp av Innovasjon Norges kontorer både regionalt i Norge og internasjonalt, ambassadene, Eksportfinansiering Norge (Eksfin), Norwep, handelskamre, relevante klynger og andre partnere. Team Norway bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene.

For nærmere informasjon om HPO-satsingen på havvind i Japan, kontakt:

Bilde av : Svein Grandum
Svein Grandum
Avdelingsleder
Publisert :
Sist oppdatert :