Hopp til hovedinnhold

Havvind i USA

Vindturbiner til havs© Getty Images
Kystnasjonen Norge satser på eksport av havvindteknologi til USA.

See English version

Satsingen inngår i Innovasjon Norges High PotentialOpportunities (HPO)-program der målet er å hjelpe norske bedrifter å vinne store, internasjonale kontrakter.Målet med prosjektet er å posisjonere norske leverandører i havvindmarkedet i USA.

Store prosjekter

Norske bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter når USA skal investere mer enn 100 milliarder USD i havvind. USA har store ambisjoner om å øke produksjon av havvind fra dagens 42 megawatt (MW) til 21 gigawatt (GW) innen 2030. Norske selskaper kan by på disse lisensene eller posisjonere seg som underleverandører til den utvikleren som blir valgt.

USA vedtok nylig Inflation Reduction Act (IRA) som vil bidra til å redusere kostnader knyttet til ren energi og grønn industri. Dette har medført gunstige betingelser for investeringer i havvindmarkedet i USA, og allerede fra 2022 til 2023 hadde havvindmarkedet i USA en vekst på 15 prosent.

Analyseselskapet Menon anslår at Norge, med de riktige investeringene og satsing fra virkemiddelapparatet, kan ta opptil 20 prosent av det globale markedet for flytende havvind. De anslår at satsingen kan skape en verdi på 117 milliarder kroner og en jobbskapende effekt på nesten 130 000 årsverk.

Norske løsninger

Norges erfaring fra petroleumssektoren gir oss et klart fortrinn i utviklingen av havvind. Vi var tidlig ute med å utvikle ny teknologi og er godt rigget for å ta andeler i internasjonale anbudsrunder. En rekke norske bedrifter og virksomheter har meldt interesse for å delta i havvindsatsingen mot USA. Blant disse spesialiserer noen selskaper seg på å levere kritiske komponenter som undersjøiske kabler, innovative flyteløsninger eller fundamenter. Andre selskaper bidrar med kompetanse på områder som omfatter planlegging og prosjektering, installasjon, support, vedlikehold og inspeksjon. I tillegg spiller norske verft en sentral rolle i byggingen av spesialfartøy tilpasset installasjon og vedlikehold av havvindparker.

For å kunne operere fartøy i amerikanske farvann, må de i henhold til Jones Act være bygget i USA. Det finnes nesten ingen eksisterende flåte for installasjon og drift av havvindparker. Det betyr at det er store muligheter for den norske skipsutstyrsnæringen for leveranse til amerikanske verft. Norske bedrifter har allerede vunnet kontakter for leveranser til fartøy som er under bygging.

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, NORWEP, handelskamre og andre partnere etter behov. «Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene.

I havvindprosjektet i USA bidrar blant andre:

  • Den norske ambassaden i USA
  • Generalkonsulatet i New York
  • Innovasjon Norges kontor i New York, Houston og Palo Alto
  • Innovasjon Norges hovedkontor i Norge
  • Innovasjon Norges regionskontorer i Norge, inkludert finansieringsrådgivere
  • NORWEP
  • Eksfin
  • Norske klynger som satser på havvind

Styringsgruppen for Havvind USA er sammensatt av bedrifter og organisasjoner som har havvindmarkedet i USA som mål og omfatter blant annet 4 Subsea, Nexans, AKSO, Equinor, Fred Olsen Wind Carriers, Tampnet og Universitetet I Stavanger.

Interesserte bedrifter oppfordres til å ta kontakt for å høre mer om mulighetene for deltakelse i HPO-prosjektet. Prosjektleder er Erik Rindvoll.

Kontaktpersoner

Bilde av : Erik Rindvoll
Erik Rindvoll
Spesialrådgiver
Bilde av : Tanya Heravian
Tanya Heravian
Rådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :