Hopp til hovedinnhold

Havvind i USA

Vindturbiner til havs© Getty Images
Kystnasjonen Norge satser på eksport av havvind-teknologi til USAs østkyst. 

See English version

Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet med satsingen er å posisjonere norske leverandører innen havvind i markedet på østkysten av USA.

Store prosjekter

Norske bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter når mer enn 100 milliarder USD skal investeres i havvind i USA. USA har ambisjoner om å øke produksjon fra havvind fra dagens 42 MW (megawatt) til 21 GW (gigawatt) innen 2030. Norske selskaper kan by på disse lisensene eller posisjonere seg som underleverandører til den utvikleren som blir valgt.

Analyseselskapet Menon anslår at Norge, med de riktige investeringene og satsing fra virkemiddelapparatet, kan ta opptil 20 prosent av det globale markedet for flytende havvind. De anslår at satsingen kan skape en verdi på 117 milliarder kroner og en jobbskapende effekt på nesten 130 000 årsverk.

Norske løsninger

Norges erfaring fra oljesektoren gir oss et fortrinn i utviklingen av havvind. Vi var tidlig ute med å utvikle ny teknologi og er godt rigget for å ta andeler i internasjonale anbudsrunder. En rekke norske bedrifter og virksomheter har meldt at de er interessert i satsingen mot USA. Noen av bedriftene leverer for eksempel undersjøiske kabler, nye flyteløsninger eller fundamenter. Andre bedrifter bidrar med planlegging og prosjektering, installasjon, support, vedlikehold og inspeksjon.

For å kunne operere fartøy i amerikanske farvann, må de være bygget i USA. Det finnes ingen eksisterende flåte for installasjon og drift av havvindparker. Det betyr at det er store muligheter for den norske skipsutstyrsnæringen for leveranse til amerikanske verft. Norske selskaper har allerede vunnet kontakter for leveranser til fartøy som er under bygging.

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov. «Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene.

I Havvindprosjektet USAs østkyst bidrar blant andre:

  • Den norske ambassaden i Washington
  • Generalkonsulatet i New York
  • Innovasjon Norges kontor i New York, Houston og Palo Alto
  • Innovasjon Norges hovedkontor i Norge
  • Innovasjon Norges regionkontorer i Norge, inkludert finansieringsrådgivere
  • NORWEP

Styringsgruppen for Havvind USA (4 Subsea, Nexans, AKSO, Equinor, Fred Olsen Wind Carriers, Tampnet etc.

Norske bedrifter

Rekruttering av ytterlige norske bedrifter til programmet vil skje over de neste 3-6 månedene.

Prosjektleder er Antonio.Raposo@innovationnorway.no, + 1 646 541 1343


Publisert :
Sist oppdatert :