Hopp til hovedinnhold

Havvind i Vietnam

Mange hav-vindmøller i solnedgangFoto: Shansov.net
Vietnam står overfor strømmangel i tiden som kommer. For å dekke det raskt økende behovet i regionen, må Vietnam utvikle kull-, flytende naturgass (LNG), sol- og vindkraft samtidig.

Takket være den første innmatingstariffen (FIT) på 9,35 USD/kWh, økte bruken av solkraft i perioden 2017-2019 med en installert kapasitet fra null til 5.5MW. Men ettersom denne tariffen utløp 31. juni 2019, venter investorer på en klarere politikk for å støtte solenergi.

Alternativ energi

I Vietnams nasjonale kraftutviklingsplan (National Power Master Plan No 7th), ble utvikling av kull planlagt intensivt. Men havvind, sammen med flytende naturgass har blitt essensielle alternativer for å erstatte kull i et forsøk på å redusere den økede luftforurensningen i store byer.

Muligheter innenfor vindkraft

Vietnam har et lovende potensial for utvikling av vindkraft, både ved kysten og til havs. De høyeste vindhastighetene er målt langs sørøstkysten. Kysten fra Qui Nhon til Ho Chi Minh har en gjennomsnittlig vindhastighet på 7-11 meter per sekund, noe som gjør det til et av stedene i verden med høyest potensial for vindkraft. Vietnamesiske myndigheter har utstedt en innmatingstariff på 9.8UScent/kWh for vindkraft ved kysten og til havs, som vil være gyldig til november 2021. Vindkraftprosjekter tilsvarende omtrent 2700 MW er lagt til i den nasjonale kraftutviklingsplanen. I tillegg er flere prosjekter langs kysten under utvikling.

Kystnasjonen Norge

Norske bedrifter har muligheter til å vinne kontrakter når Vietnam skal skifte fra kull til renere energikilder. En ny rapport gir en oversikt over hele verdikjeden i Vietnams industri for havvind, inkludert nøkkelaktører, nåværende status, fordeler og gjenværende behov.

Rapporten er finansiert av Equinor og den norske ambassaden i Hanoi. Les hele rapporten «Vietnam Supply Chain Study» nederst på siden. Rapporten ble overlevert til den vietnamesiske næringsministeren, Mr Nguyễn Hồng Diên, 28. oktober 2021.

Innovasjon Norge viser fram norsk kompetanse, teknologi og innovasjon i markeder over hele verden. Den nye rapporten om havvind har fått mye oppmerksomhet i vietnamesiske medier. Les intervjuer med Arne-Kjetil Lian, leder for Innovasjon Norge Vietnam, i vietnamesiske medier:


Les rapporten: Vietnam supply chain study.

For mer informasjon, vennligst kontakt Innovasjon Norge Hanoi:

Hai Anh Tran
Senior markedsrådgiver
Innovasjon Norge, Hanoi 
Hai.Anh.Tran@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :