Hopp til hovedinnhold

Helseindustri i USA

Bilde av helseforskning© Unsplash
Norske bedrifter kan melde seg på Innovasjon Norges helsesatsing i USA.
Norsk helseindustri satser i verdens største helsemarked. Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet er å posisjonere norsk helseindustri mot USA som er verdens største helsemarked.

English version

Satsingen omfatter både medisinsk utsyr, digitale helseteknologi, bioteknologi og legemidler, og vil innebære tett samarbeid med de fire helserelaterte klyngene våre, deres medlemsbedrifter, men også andre relevante bedrifter som jobber mot det amerikanske helsemarkedet.

Store prosjekter

USA er det landet i verden som bruker mest penger på helsetjenester per innbygger, og trenden er at dette vil øke videre. Beregninger viser at USA alene utgjør over 40 % av verdensmarkedet innen legemidler med ca 574 mrd USD, og det er ventet å vokse videre innenfor områder der Norge har konkurransefordeler. Norge har tatt en mindre andel i dette markedet enn det sammenlignbare land har gjort, og vi tror at en mer spisset satsing kombinert med mer modne bedrifter vil kunne endre dette.

I USA har man mange av de samme utfordringene som i Norge med økende volum av livsstilssykdommer, en aldrende befolkning og relativt sett færre helsearbeidere som skal bidra til en god omsorg. Vi har mange norske selskap som har gode løsninger på disse utfordringene, og vi ser at det er flere norske selskap som har vist at det går an å etablere seg på dette eksportmarkedet.

Norske løsninger

Norge har flere fortrinn i dette markedet, og særlig gjelder dette.

  • Persontilpasset medisin
  • Digitale helseløsninger
  • Bærekraftig farmasøytisk produksjon

Norsk helseindustri har god anseelse internasjonalt, og dette er en posisjon vi må bygge videre på og styrke. I en Menon-rapport fra 2022 kommer det også fram at denne bransjen har utviklet seg ganske mye i Norge de siste årene og at vi nå har fått fram en god del bedrifter som nå er i god posisjon til å ta markedsandeler ute i de store eksportmarkedene.

Team Norway

Team Norway er allerede engasjert i dette arbeidet der både Ambassaden, generalkonsulat, Eksfin og Innovasjon Norge vil være med.

Innovasjon Norge har styrket sitt team i USA med 1-2 bransjeeksperter som en følge av denne satsningen. Dette dekker bedre etterspørselen etter god markedsinnsikt, nettverk og tilrettelegging.

I tillegg vil også de fire helseklyngene våre være sentrale i denne satsingen:

  • Norway Healthtech
  • Norwegian Smart Care Cluster
  • Oslo Cancer Cluster
  • The Life Science Cluster

Prosjektleder er Matyas Kolsofszki.

Prosjektoppfølger i Innovasjon Norge er Zacharias Holm, Zacharias.Holm@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :