Hopp til hovedinnhold

Hydrogen og maritime løsninger i Tyskland

Containere med hydrogen© Getty Images
Norge satser på eksport av hydrogenteknologi til Tyskland. Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet er å posisjonere norsk industri mot hydrogenutviklingen i Tyskland med fokus på den maritime sektoren i de nordlige regionene.

See English version


Oppbyggingen av en karbonnøytral hydrogenøkonomi støttes med 9 milliarder euro av de tyske myndighetene, i tråd med deres hydrogenstrategi. Nord-Tyskland vil bli en viktig hydrogenregion på grunn av sin store produksjon av fornybar energi og høy etterspørsel etter hydrogen fra industrien.

Store prosjekter

Norske bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter på disse områdene:

 • AquaVentus på øya Helgoland: mulighetsstudier, FoU, prototyper fra 2023 og prosjekter innen produksjon, transport, rørledninger og shipping
 • Hamburg: avkarbonisering av havne- og flyindustrien
 • Rostock: "Energihavn" - konstruksjon og drift av elektrolysekapasitet i havnen for å produsere grønn ammoniakk
 • Grønne skipsfartstiltak og prosjekter

Norske løsninger

Hydrogen er avgjørende for å møte EUs mål om karbonnøytralitet innen 2050 og for den globale innsatsen for å implementere Paris-avtalen samtidig som man jobber mot nullutslipp. Bruk av hydrogen som energibærer er i en startfase, men Norge har lange tradisjoner innen hydrogen og god tilgang på fornybar kraft og relevant kompetanse. Norge er derfor godt posisjonert til å ta en ledende rolle i å styrke dette markedet.

Innenfor følgende områder har Norge konkurransefortrinn:

 • Produksjon av elektrolysatorer
 • Produksjon av lagringsutstyr
 • Produksjon av systemløsninger
 • Produksjon av hydrogen for sjøtransport
 • Produksjon av hydrogen til industriell bruk
 • Teknologileverandør
 • Sikkerhetsløsninger for hydrogenhåndtering

Norske bedrifter og klynger har kompetanse gjennom flere hydrogenprosjekter. Så langt har flere sentrale norske selskaper uttrykt interesse for de tyske prosjektene som dekker ulike teknologiområder: Corvus Energy, Aker Clean Hydrogen, HAV Hydrogen, TechnipFMC, BKK, ZEG, Norwegian Hydrogen, Gasnor og Teco2030. I tillegg har de viktigste hydrogenrelaterte klyngene uttrykt stor interesse for de tyske prosjektene.

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov.

«Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene.

Bidragsyterne til Tyskland-prosjektet inkluderer:

 • Den norske ambassade i Tyskland
 • Norwep: i Norge og lokale markedskonsulenter
 • Norsk Hydrogen Forum
 • H2 Cluster
 • Ocean Hyway
 • Hub for Ocean
 • Maritime CleanTech
 • Blue Maritime Cluster

Kontakt

Profilbilde av Gerda Geyer
Gerda Geyer
Seniorrådgiver Export Norway
Profilbilde av Arne Borgersen
Arne Borgersen
Kunderådgiver klynger
Publisert :
Sist oppdatert :