Hopp til hovedinnhold

Landbruk i Afrika

Grønn åker© Yaosheng Zheng
Matsikkerhet og bærekraftig landbruk er høyt på den geopolitiske agendaen med bakgrunn i flere faktorer. Saksfeltet er komplekst når man ser på utfordringer, muligheter og årsakssammenhenger for den antatt kommende matkrisen i Øst-Afrika. Men en ting er sikkert og det er at norske selskaper er en del av løsningen.

I Øst–Afrika er landbruk den desidert største sektoren målt i både BNP, eksportinntekter og antall arbeidsplasser. Landbruk utgjør 32 prosent av BNP, 80 prosent av arbeidsstyrken er ansatt i sektoren og landbruk bidrar med ca. 65 prosent av valutainntektene i regionen.

Samtidig er det et stort potensiale for modernisering og effektivisering, som også er høyt på myndighetenes agenda og inngår i politiske handlingsplaner. Landbrukssektoren i Øst-Afrika har flere likehetstrekk med norsk landbruk – stort antall små-bønder, viktig bidrag til arbeidsplasser og utvikling i distriktene og krevende geografiske og biologiske forhold som trenger smarte løsninger. I tillegg er andre sektorer knyttet til deres verdikjede, og rent vann og fornybar energi er de mest fremtredende sektorene hvor Norge har fortrinn.

Møter behovet i markedet

Norge kan by på både verdensledende selskap innen optimalisering av avling så vel som buskap. I tillegg har vi en sterk portefølje av vekstselskaper innen agri-tech som også har bærekraftige løsninger blant annet innen plantevern, irrigasjon og sporing, og oppskalering av verdi fra bonde til forbruker. Her er det en klar match mellom behovet i markedet og norske bærekraftige løsninger. I tillegg er det flere fond og investorer, både institusjonelle investorer, akseleratorer og PE-fond, med tilstedeværelse og interesse for markedet og sektoren.

Bidrar til å nå FNs bærekraftmål

Å bidra til vekst og effektivisering av landbruket i Afrika gjennom internasjonalisering og eksport av norske agri- og agritechløsninger og produkter, vil også bidra til å nå FNs bærekraftmål. Å utrydde sult og fattigdom, verne om livet på land og ivareta ansvarlig forbruk og produksjon er alle knyttet til utvikling av landbrukssektoren i Afrika. Kobler vi på verdikjeden med rent vann og fornybar energi gir det positive ringvirkninger på også andre samfunnsutfordringer.

Potensial for vekst

I følge BIS Research skal det globale markedet for smart landbruk utgjøre 23,14 milliarder USD i 2022. Som kjent øker behovet for mat i takt med økt befolkning. Skal vi klare å møte behovet til 9 milliarder mennesker som det estimeres for i 2050, må dagens matproduksjon dobles de neste 30 årene. Markedet for agri-tech er ikke kun Øst-Afrika, men den gode matchen men mellom markedsbehov, norske løsninger og politisk fokus gjør det til et høyaktuelt springbrett for norske aktører.

Les mer om Innovasjon Norges aktivitet mot landbrukssektoren i Afrika og norske selskaper med aktivitet i regionen (23) The market for food security and sustainable agricultural development | LinkedIn

Ta kontakt med Eli Bleie Munkelien, Direktør for Øst-Afrika kontoret, for mer informasjon.

Publisert :
Sist oppdatert :