Hopp til hovedinnhold

Luftfarts- og forsvarssektoren i India

Stort militært skip på Cochin ShipyardFoto: Cochin Shipyard
India har en enorm forsvarssektor, med et stort behov for modernisering. Markedsmuligheten for elektronikk innen luftfart og forsvar i India er anslått til å være på 70–72 milliarder USD i løpet av de neste 10–12 årene. Marinen og Kystvakten kan være et lovende marked for den norske maritime sektoren.

Regjeringen i India har innført ulike retningslinjer for større inkludering av små og mellomstore bedrifter og privat sektor i forsvarsindustrien og samtidig økt taket for direkte investeringer fra utlandet, noe som gjør det lettere for utenlandske produksjonsdeltakere i denne Industrien.

Indisk forsvarsbudsjett

I henhold til anslagene, planlegger India å bruke over 250 milliarder USD på kapitalanskaffelser i løpet av de neste femten årene. Økningen i pengebruken indikerer også den enorme mengden av muligheter for innenlandske og globale selskaper innen forsvars- og luftfartssektoren. Forsvars- og luftfartssektoren er i kjernen av Indias regjerings kampanje «Make in India» («Produser i India»).

Det indiske forsvarsdepartementet følger forsvarets anskaffelsesprosedyrer (DPP) for kapitalanskaffelser og forsvarets anskaffelsesmanual (DPM) for inntektskjøp. De reviderte prosedyrene gir sluttbrukerne og industrien mer fleksibilitet til å arbeide sammen, spesielt på utviklingsprosjekter.

Tildeling av Indias årlige forsvarsbudsjett

Fra et norsk synspunkt vil den indiske marinen og kystvakten være de mest attraktive, siden Norge har mye å tilby i havrommet. Det er også et behov for sivilt utstyr for forsvarsindustrien. Flåten til den indiske marinen eldes svært raskt, noe som krever vedlikehold og modernisering på kort sikt. I det lange løp, for å forbedre denne statusen, vil India trenge produksjon av nye fartøy i de kommende årene.

Marinen og kystvakten

Dagens kystvaktflåte er utilstrekkelig for å beskytte Indias maritime grenser og interesser. 38 % av de eksisterende fartøyene går på forlenget levetid eller den forlengede levetiden har allerede utløpt. Anslagsvis vil India innen 2025 være tvunget til å legge mer enn 1000 missiltorpedobåter, 18–22 korvetter, 16 landgangsfartøy, 12 ubåter, 6 landingsplattformer og 6-8 fregatter til sin eksisterende flåte. For å akselerere moderniseringsprosessen ble forsvarets bygging av skip åpnet for private skipsverft i 2016. Tre slike skipsverft, nemlig L&T Shipbuilding, Reliance Defence & Energy og ABG Shipyard, har fått de nødvendige tillatelsene.

Mulige samarbeidsområder for Norge og India kan være:
• Prosjektering av marint design,
• Produksjons- og konstruksjonsteknologi
• Samproduksjon av marint utstyr
• Støtte for livssyklus
• Eksportmuligheter fra India: Skrog for patruljefartøy (OPV), korvetter, FAC, patruljebåter, AUX-fartøy.

India vil trolig investere tungt i modernisering av sin forsvarskapasitet, av grunner som landets geostrategiske plassering, ambisjonen om å spille en avgjørende rolle i globale saker og de regionale sikkerhetsutfordringene. Den indiske regjeringen har lansert retningslinjer for å tiltrekke investeringer i sektoren og gi insentiver for lokal produksjon. Norske bedrifter bør se svært seriøst på India i sin globale strategi.

Kilder:
Make in India – Investment Report
Confederation of Indian Industry
The Indian Express
Ministry of Defence of India

Publisert :
Sist oppdatert :