Hopp til hovedinnhold

Nullutslippvisjon i Tyskland

Kristin Zwez er spesialrådgiver ved Innovasjon Norge i MünchenFoto: privat
Kristin Zwez er spesialrådgiver ved Innovasjon Norge i München og jobber for å trekke tyske investorer til Norge.
Fra hjemmekontor i München jobber Kristin Zwez med å skape gode synergieffekter mellom utenlandsk investering i Norge og norske eksportmuligheter. Hun rapporterer om høy aktivitet under pandemien, og mener at norske bedrifter har svært gode muligheter til å bidra til at Tyskland når sine bærekraftsmål.

Navn: Kristin Zwez

Bakgrunn: Bred internasjonal bakgrunn med fintech-erfaring fra München, og ti år innen ulike tech-selskaper i mobilitetssektoren med arbeidssted London, Lisboa og Singapore.

Nåværende stilling: Spesialrådgiver Invest in Norway på Innovasjon Norges kontor i München

Antall ansatte på kontoret: 2

Familie: Gift og 2 barn

Hva er kjernevirksomheten til Innovasjon Norges kontor i München?

Vi jobber med å markedsføre Norge som destinasjon for utenlandske selskaper, med fokus på Tyskland, Østerrike og Sveits. Vi hjelper investorene med markedsvalidering, evaluering av lokasjoner, partnersøk, kobler dem til virkemiddelapparatet og sørger for at utenlandske selskaper har et nettverk og apparat rundt seg som bidrar til at de kan vokse i Norge. Vi jobber også proaktivt her ute for å identifisere selskaper som vi tror har gode forutsetninger for å lykkes i Norge, og som har løsninger som komplementerer våre verdikjeder.

Fortell om Invest in Norway: Hvordan fungerer det og hvem er det for?

Invest in Norway er en egen avdeling i Innovasjon Norge, hvor vi fokuserer på å hjelpe utenlandske selskaper med å etablere seg i Norge. Vi består av et mottaksapparat i Norge, fordelt mellom hovedkontoret og i utvalgte regioner, samt tilstedeværelse i San Francisco, Tokyo, Beijing, Seoul og München. Vi jobber med alle typer direkteinvesteringer, fra greenfield, brownfield, joint venture og etablering av datterselskap, til å finne produksjonspartnere og så videre.

Vi ser særlig at investeringer knyttet til energikrevende industri, som datasenterindustrien, nullutslippsteknologi, hydrogen og verdikjeden for batteri er særlig attraktiv for utenlandske selskaper som er ute etter å ikke bare kjøpe grønt, men også produsere grønt.

Har arbeidet med Invest in Norway noe å si for norsk eksport?

Vi ser det som to sider av samme sak. Vi trenger utenlandsk kompetanse og kapital for å bygge ny industri og øke verdiskapingen i Norge. Internasjonale selskaper bringer også ofte inn bedre tilgang til globale distribusjonskanaler og gir tilgang til økte eksportmuligheter i både eksisterende og nye markeder. Ofte ser vi også internasjonale selskaper etablere seg i Norge for så å eksportere til sitt eget hjemmemarked. Mulighetene innen for eksempel hydrogen og batteri håper vi vil åpne for mer av nettopp dette.

Hvordan påvirkes aktiviteten deres av pandemien?

Her i München er vi nå inne i andre lockdown, hvor vi begge er i hjemmekontor. Vi er veldig positivt overrasket over at aktivitetsnivået er såpass høyt både for Invest in Norway og for eksport, og vi kjører heldigitale programmer som har fungert veldig bra fra starten av.

Utenlandske selskaper har brukt første halvdel av 2020 til å omprioritere og rokke om på sine forsknings- og utviklingsaktiviteter, og nå ser vi resultatet av det: En enda mer aggressiv og klar strategi på hvordan man kan gå mot nullutslipp. Her er Norge et veldig godt eksempel, som vi prøver å markedsføre så godt vi kan, både som partnerland og som destinasjon for ny produksjon.

Tyskland og den tyske økonomien er på god vei tilbake, selv om prognosene sier at man først i 2022 kommer til å være tilbake i «pre-covid», så ser vi at brutto nasjonalprodukt går i riktig retning, takket være massive statlige investeringer.

Hvilke utfordringer står Tyskland overfor som norske bedrifter har særlig gode forutsetninger for å bidra til å løse?

Tyskland ligger langt bak Norge når det gjelder nullutslipp på transport. Men her har landet svært store ambisjoner som byr på veldig store muligheter for norske selskaper som kan bidra til å nå målene Tyskland har satt: å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030 og bli klimanøytral innen 2050. Tyskland har også annonsert i sin hydrogenstrategi at de skal investere ni milliarder euro i å løfte hydrogen som energibærer i en rekke industrier. De er veldig åpne for både å importere hydrogenrelaterte løsninger og å inngå internasjonale samarbeid på forskning og utvikling. I tillegg ser vi at Tyskland ofte ser til Norge for bærekraftige løsninger til treindustrien, samt innenfor edtech, fintech og medtech.

Vi ser også at Tyskland er ute etter å finne løsninger til mer effektiv implementering av digitale teknologier i et konservativt marked. Her har Norge forutsetninger for å levere kompetanse og løsninger som kan matche landets behov for et digitalt løft, spesielt til offentlig sektor.

Kontoret i München har også en eksportfremmende funksjon, hva bidrar dere med her?

Vi hjelper norske selskaper med tilgang til det tyske markedet, matcher dem til relevante partnere, reduserer risiko, hjelper dem med å skalere kjappere med langsiktig fokus og bidrar til kompetanseoverføring fra det internasjonale markedet hjem til Norge. Vi skal også bidra til å fange opp trender og bringe dem hjem – være proaktive i arbeidet med å identifisere nye eksportmuligheter for norske selskaper med vekstambisjoner internasjonalt.

Er det stor forskjell mellom norsk og tysk forretningskultur?

Jeg vil si at forskjellene er langt mindre enn de pleide å være. Samtidig er hierarki fortsatt synlig i de tradisjonelle næringene. . Det er ikke like flat struktur som i Norge, og det er for eksempel svært få uformelle møter her. Har man avtalt et forretningsmøte, er det viktig å stille svært godt forberedt, ha et strategisk fokus, holde seg til fakta, unngå synsing, og viktig å vite konkret hva du vil ha ut av ethvert møte, for å være sikret fremdrift.

Hva er det mest givende du har vært med på i din tid i Innovasjon Norge?

Her må jeg trekke frem Green Tech Festival i Berlin i fjor, hvor vi hadde en rekke eventer som resulterte i svært gode leads og muligheter for både eksport og Invest in Norway. Vi lanserte også The Explorer internasjonalt, som ble svært godt mottatt. Den bidrar til å formidle et bilde av Norge som en innovativ og attraktiv destinasjon for internasjonale investeringer.

Hvilke målsettinger har dere for 2021?

Vi skal bli enda bedre på å synliggjøre attraktiviteten og verdien ved å investere i Norge, og bidra til å tiltrekke utenlandske selskaper som komplementerer våre verdikjeder, for eksempel innen batteri og energikrevende industri. Vi jobber nå med flere mulige investeringer som vi håper skal lande i løpet av 2021, og gleder oss til å vise gode eksempler på at det å investere i bærekraftig produksjon ikke bare er bra for miljøet, men også kan være lønnsomt! Vi skal bidra til å få norske selskaper både hjemme og ute til å komme ut av krisen med større muligheter og potensial enn før pandemien.

Publisert :
Sist oppdatert :