Hopp til hovedinnhold

Tunnelsyn på muligheter

Portrett av Arild SøvikFoto: Bernt Ellingsen, Innovasjon Norge
Arild Søvik er tunneleksperten som nå skal lede norsk tunnelbransje i satsingen på eksport til fjell-landet Chile.  
Tunnelsyn oppfattes gjerne som litt ensporet, men hos Arild Søvik er tunnelsynet bredt anlagt og mulighetsorientert. 

Av Bernt Ellingsen, Innovasjon Norge

Navn: Arild Petter Søvik (51)

Stilling: Nettverksdirektør i NTN (Norwegian Tunneling Network), og siden 2017 daglig leder i eget rådgivingsfirma - Søvik Consulting. Gir råd til tunnelbransjen.

Bakgrunn: Ingeniør med masterpåbygning i tunellstudier, prosjektledelse og strategi. Har tidligere arbeidet i Vegdirektoratet som nasjonal tunnelforvalter. Har også hatt en rekke oppdrag internasjonalt innenfor tunnelsikkerhet, og har representert Norge i World Road Association (Piarc) og er nå liaison mellom ITA og PIARC. Sitter nå også i styret i International Tunneling Association i komiteen for tunnelsikkerhet, i tillegg til å delta aktivt i andre nasjonale og internasjonale fora og nettverk.

Familie: Gift med Hege og tre barn, Erlend, Amalie Helen og Ida-Marie. 

Bosatt: I Bergen.

Aktuell som: Skal lede den norske satsingen på tunneloppdrag i Chile


Søvik kan aller best beskrives som en mann som faktisk ser lyset i tunnelen. Det er ikke så rart – det meste av livet hans har handlet om tunneler og sikkerheten i dem. Det er en god kombinasjon.

Det kommer også godt med når Arild Søvik nå skal lede norsk tunnelbransje gjennom det som kanskje er tidenes største tunnelfremstøt. Norsk tunnel- og borekompetanse har nye fjell og nye muligheter i siktet, rettere sagt i Sør-Amerika og fjell-landet Chile. Der blir det blant annet snakket om nye tog- og veiforbindelser mellom Argentina og Chile. Mulighetene ligger i tunneler gjennom Andesfjellene, til erstatning for den veien som i dag best kan beskrives som Latin-Amerikas svar på Trollstigen, der den slynger seg over Andes gjennom trange fjellpass.

Blir planene realitet, blir det stort. For norsk tunnelbransje handler det om å være beredt, synlig og til stede når mulighetene åpner seg. Går det som ønsket vil det være en absolutt high potential opportunity. Det er denne posisjoneringen Arild Søvik skal lede de neste årene.

Arvelig belastet

Det er antakelig en god del arvelig miljøpåvirkning som gjør at Arild Søvik lar seg fascinere og engasjere av tunneler. 

– Min far er pensjonert bruingeniør og har vært utbyggingsdirektør i Statens vegvesen i det som var det gamle Hordaland. Der hadde han ansvar for mange prosjekter, blant annet Hardangerbrua. Vi diskuterer fortsatt veiløsninger, bruer og tunneler når vi møtes. Så, ja, jeg er nok litt arvelig belastet, innrømmer han.

Tunnelforvalter

Søvik kan se tilbake på en lang karriere i ulike tunneler. I en årrekke var han å finne i Vegdirektoratet, der han hadde stillingen som nasjonal tunnelforvalter, det vil si ansvarlig for forvaltning og utvikling av tunneler i Norge. Det inkluderte også regelverksoppfølging og sikkerhetsgodkjenning av prosjekter, både under planlegging, under bygging og før åpning. Denne jobben har også gitt ham internasjonale oppdrag, verv og kontakter, blant annet en styreplass i International Tunneling Association, i komiteen for tunnelsikkerhet. 

– Med til erfaringen hører også det å kjenne tunnel-arbeidet fra entreprenørsiden. For å være helt korrekt så har det ikke bare handlet om tunneler direkte, men også mye om systemer som indirekte koples til tunneler og tunneldrift, forteller han.

Viktige egenskaper

Selv peker han på det å innse at man ikke vet alt og dernest ha evne til å lytte til andre som viktige egenskaper:

– Det å få til et tverrfaglige og gode samarbeid er viktig for meg. Når det gjelder tunnelanlegg har det for min del vært viktig å lytte til eksperter på ulike områder, ikke minst til de som har og skal ha ansvar for drift og vedlikehold. De erfaringene som finns er svært avgjørende for mulighetene til å skape kostnadseffektive løsninger i et bruksperspektiv. Nettopp det å bygge tunneler kostnadseffektivt selv i krevende terreng er faktisk et klart norsk fortrinn, sier Søvik.

God planlegging

For folk som ikke kjenner bransjen knytter det seg alltid litt spenning til om to tunnel-løp under arbeid vil møte hverandre som planlagt. Det fins historier om tunneler som bommer – men det hører til de absolutte sjeldenhetene.

– Det handler om god planlegging og det å gjøre nødvendige forundersøkelser. Det sikrer god gjennomføring. Dette er noe vi er gode på i Norge.

Hva er det som fascinerer med tunneler?

– Kompleksiteten er fascinerende. Sammenlignet med annen infrastruktur er tunneler noe av det mest komplekse. Dette er virkelig flott ingeniørkunst når man tenker på hvor krevende det kan være, tenk bare på undersjøiske tunneler. Men samtidig ser jeg også det kunstneriske i en tunnel. Tunneler er dessuten flotte fotoobjekt, sier Søvik, som også er en aktiv hobbyfotograf.

Stopper opp

– Det er ikke sånn at jeg planlegger ferie for å se på tunneler. Men jeg stopper gjerne opp når vi passerer noen. Selv har sans for det vi kaller råsprengte tunneler, de vi finner på mindre trafikkerte strekninger. Der ser du fjellet hele veien, det fascinerer. Det er alltid interessant å se hvordan de bygget før, forteller Arild Søvik.

Men også de nyere tunnelene er verdt å se. Her er også Norge langt fremme, mener han.

– Mange har flott design og fine linjeføringer. Og ikke minst; hver eneste detalj støtter opp om trafikksikkerhet og trygg ferdsel for alle. Tunnelsystemet med rundkjøringene som leder til Hardangerbrua er noe mange snakker om. Jeg synes det er flott. Lærdalstunnelen er også en flott opplevelse.

Som tunnelekspert – hva er det første du legger merke til når du ser en tunnel?

– Ikke unaturlig – det må selvfølgelig bli inngangspartiet. Ja, faktisk. Jeg ser gjerne hvordan det er laget til. Et tips her er Norges eldste tunnel. Det finner vi i Eidfjord i Hardanger. Der er Kong Oscar IIs signatur å finne over portalen, sier Søvik.

Opptatt av sikkerhet

– Det andre jeg sjekker er det sikkerhetsmessige. Jeg har blant annet håndtert oppfølging etter tunnelbranner og det aktualiserer mye tenking rundt sikkerhet. Et aktuelt tema er hvordan vi kan ivareta selvredningsprinsippet i en tunnel. Det skal i prinsippet være like lette å evakuere og bli reddet ut av en tunnel som ut av andre bygninger oppe på bakken. 

Fins det tunneler du ikke ville kjørt gjennom?

– La meg snu på det. Mange steder er tunneler det sikreste stedet du kan være. Tenk bare veiene på Vestlandet. Der er det mange steder sikrere i tunnelene enn utenfor!

Publisert :
Sist oppdatert :