Hopp til hovedinnhold

Tunnelteknologi i Chile

fjell-landskap med snø© Getty Images
Chilenske myndigheter ønsker utenlandske partnere som kan bistå i infrastrukturprosjekter i områdene som grenser mot Argentina.
Fjellnasjonen Norge satser på eksport av tunnelteknologi til fjellnasjonen Chile.

See English version

Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet med satsingen er å posisjonere norske leverandører på det chilenske bygg- og anleggsmarkedet, og da spesielt innenfor planlegging og bygging av tunneler. Norske bedrifter skal bli foretrukne partnere og leverandører i konkrete prosjekter.

Store prosjekter

Norske bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter når Chile skal bygge tre store tunneler gjennom massive fjellområder:

  • Aqua Negra: et tunnelprosjekt for vei som vil koste ca. 1,5 milliarder USD
  • Las Leñas: et tunnelprosjekt for vei som vil koste ca. 1,7 milliarder USD
  • Trans-Andean: et prosjekt for bane som vil koste ca. 3,5 milliarder USD

I tillegg til disse megaprosjektene, er det generelt et stort marked for tunneler i Chile. Å tegne kontrakter i Chiles tunnelmarked vil kreve målrettet aktivitet og nærvær i markedet i form av kompetanse og lokalt partnerskap, og det vil kreve mye innsats av de norske bedriftene. Målet er å få til norske leveranser for totalt to milliarder kroner.

Chile er en stor tunnelnasjon og bygger tunneler for ca. 600 millioner euro per år, mot Norges 836 millioner euro. Det er sannsynlig at det vil komme store investeringer innen infrastruktur for å stimulere chilensk økonomi i etterkant av pandemien.

Norske løsninger

Norske eksperter har bygget de største, lengste, dypeste og mest komplekse tunnelene i verden. De har bygget tunneler i vann, under vann og gjennom fjell. De har bygget tunneler til mennesker, biler, tog og energisystemer. De har blitt eksperter på sensorteknologi, viftesystemer, sikring og digitale verktøy fra tidlig planlegging til ferdig prosjekt. Nå er de godt rigget til å eksportere produkter og tjenester til det internasjonale tunnelmarkedet. I Norge har ca. 20 norske bedrifter meldt at de er interessert i å delta i satsingen i Chile (se liste nederst i saken).

Prosjektet om eksport av tunnelteknologi til Chile varer i seks år (2021-2027) og inngår i Innovasjon Norges eksportprogram High Potential Opportunities (HPO).

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov.

«Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene.

I Chile-prosjektet bidrar blant andre:

  • Den norske ambassaden i Chile
  • Innovasjon Norges kontor i Brasil
  • Innovasjon Norges hovedkontor i Norge
  • Innovasjon Norges regionkontorer i Grimstad, Stavanger, Skien og Trondheim
  • Eksporfinansiering Norge (Eksfin)
  • NORWEP
  • Tunnelklyngene

Prosjektleder er Arild.Sovik@sovikconsulting.no, +47 950 88 793

Tunnelteknologi i Chile

Publisert :
Sist oppdatert :