Hopp til hovedinnhold

Veiledende prinsipper for samfunnsansvar i bedrifter

Global Compacts prinsipper for samfunnsansvar er utgangspunktet for våre veiledende prinsipper. I tillegg er det lagt vekt på innovasjon og relevans for Innovasjon Norges målgruppe og arbeidsområder.

Overordnede prinsipper

 • Bedriften tar ansvar for sin påvirkning på mennesker,samfunn og miljø.
 • Bedriften bidrar til å løse utfordringer, eller skaper verdier for mennesker, samfunn eller miljø.
 • Bedriften bidrar ikke til å forverre utfordringer for mennesker, samfunn eller miljø.

Miljø

 • Bedriften kjenner godt til virksomhetens miljøpåvirkning.
 • Bedriften gjennomfører tiltak for å redusere skadelig miljøpåvirkning, med spesielt fokus på avfallshåndtering, energi- og ressursforbruk samt klimautslipp.
 • Bedriften behandler dyr godt og beskytter de mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
 • Bedriften deltar i bransjeinitiativ eller gjennomfører egne tiltak som bidrar til utvikling og innføring av ny miljøteknologi.

Lokalsamfunn

 • Bedriften kjenner godt til sin direkte påvirkning på lokalsamfunnet.
 • Bedriften bidrar til en positiv utvikling av næringsmiljøet og lokalsamfunnet.
 • Bedriften tilbyr opplærings- og jobbtilbud til vanskeligstilte grupper.

Arbeidsforhold

 • Bedriften respekterer og legger til rette for organisasjonsfrihet samt kollektive forhandlinger på arbeidsplassen.
 • Bedriften dokumenterer god praksis vedrørende helse,miljø og sikkerhet (HMS).
 • Bedriften unngår diskriminering, og fremmer likestilling i ansettelser og i arbeidsforhold.
 • Bedriften unngår barnearbeid og alle former fortvangsarbeid.
 • Bedriften betaler lønn som det er mulig å leve av.

Leverandørkjeden

 • Bedriften har oversikt over hvor bedriftens varer/innsatsfaktorer produseres.
 • Bedriften fremmer arbeidsstandarder og miljøhensyn i verdikjeden samt unngår korrupsjon i tråd med internasjonalt anerkjente handelsprinsipper.

Korrupsjon

 • Bedriften unngår korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, samt annen økonomisk kriminalitet.
 • Bedriften har interne etiske retningslinjer, varslingssystemer samt åpenhet rundt egen virksomhet.

Menneskerettigheter

 • Bedriften utnytter ikke myndigheters manglende evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser til å ivareta menneskerettighetene.
 • Bedriften unngår direkte eller indirekte medvirkning til brudd på menneskerettighetene.
Publisert :
Sist oppdatert :