Jump to content

Invitasjon til SME Congress i Polen - inngang, seminar og møter med polske bedrifter

Innovasjon Norge og Polish Agency for Enterprise Development (PARP) inviterer norske bedrifter til den internasjonale handelsmessen SME Congress i Katowice, Polen, og et seminar med nettverksbygging for norske og polske bedrifter. Reise og inngang på messen dekkes av EØS-midlene. 

Invitasjon til norske bedrifter innen sirkulærøkonomi

Norske bedrifter innenfor sirkulærøkonomi kan søke om opp til 2000 euro for reise og opphold i Poznan, inngang på handelsmessen SME Congress og deltakelse på arrangement med nettverksbygging mellom norske og polske bedrifter. 

Dette er en mulighet for norske bedrifter til å utforske det polske markedet, spesielt innenfor grønn omstilling, blå (marine/maritime) næringer og helseteknologi.

Det polske markedet kan også fungere som inngang til Sentral- og Øst-Europa. 

 

Påmelding og søknad om reisestøtte

Utlysningen for reisestøtten er her: Travel Grants - PARP

Søknadskjema er her: Travel Grant Application - PARP

 

SME Congress i Katowice 22. november

Den internasjonale varemessen for miljøvern POLECO er den største og viktigste varemessen i Polen og Sentral- og Øst-Europa. POLECO presenterer avanserte teknologier, løsninger og produkter for bærekraftig utvikling. Se mer: POLECO International Trade Fair for Environmental Protection

 

Arrangementet "No Waste - Only Recyclables" under EØS-midlene 

Tid:        Torsdag 20. oktober 2022, fra kl. 09:00 til 17:00 

Adresse: Bukowska 12, 60-734 Poznań, Poland

 

Tentativ agenda:  

09:00 Registration and Coffee

09:30 Welcome and Foreword 

Polish Agency for Enterprise Development (PARP)

Innovation Norway 

Norwegian Embassy in Warsaw 

Seminar Session 1

09:45 Circular Economy: the Polish Market for Products and Services

10:15 Circular Economy in Norway 

!0:45 Opportunities for Cooperation between Poland and Norway 

11:15 Coffee Break 

Seminar Session 2 

11:45 Eco-friendly Packaging - Polish and Norwegian Trends 

12:15 Circular Economy in Action: New Applications of Resrouces 

12:15 No More Waste: Value Creation with Raw Materials and Resource Efficiency 

13:15 Lunch 

Networking Session 

14:15 - 17:00 Meetings between Polish and Norwegian Participants

 

EØS-programmet Næringsutvikling, Innovasjon og SMBer i Polen

Arrangementet organiseres av Innovasjon Norge og PARP, som er partnere i programmetNæringsutvikling, Innovasjon og SMBer i Polen, som støttes av Norge gjennom EØS-midlene. Les mer om programmet her: Business Development, Innovation and SMEs Programme in Poland.

Følg EØS-midlene (EEA and Norway Grants by Innovation Norway) på Facebook eller på LinkedIn.

Katowice, Polen

Time:

Contact:Rannveig Solumsmoen Gimse

Terms for our events

Innovation Norway is responsible for the processing of your personal information. See our privacy statement.

Participant lists from Innovation Norway's events may be published, and/or distributed among the participants. If you have questions about this, contact the person responsible for the event before registration.

Innovation Norway does not tolerate discrimination, harassment and other forms of inappropriate behavior. Such behavior could lead to exclusion from the event, criminal liability and/or indemnity liability.

We do what we can to arrange an announced event, but cancellations may occur. Innovation Norway is not responsible for any costs/losses you or other registered may have due to a cancelled event.