Innovasjonskontrakter

Har du et innovativt prosjekt i samarbeid med kunde som har internasjonalt potensial? Innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFU) tilbyr finansiell risikoavlastning til norske bedrifter som vil utvikle en løsning i tett samarbeid med en norsk eller internasjonal kundepartner. 

/link/49ef147fafa44ce28a6099ca778c21e4.aspx

 

Innovasjonskontrakter er en tilskuddordning som er basert på forsknings- og utviklingssamarbeid med formål å utvikle et nytt produkt eller løsning som ikke tilbys i markedet. Partene i Innovasjonskontrakten er en bedrift som utvikler produktet/løsningen og en kunde som har behov for løsningen som utvikles. Førstnevnte kalles leverandørbedriften og sistnevnte pilotkunde.

Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

Små og mellomstore norske bedrifter i alle vekstfaser kan få tilskudd til Innovasjonskontrakter. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

+ Hvilke prosjekter passer for Innovasjonskontrakter?

+ Hvem er partene, og hvilken rolle har de?

+ Fordeler for leverandørbedriften

+ Fordeler for pilotkunden

+ Søknad og saksbehandling

+ Utbetaling og rapportering

+ Avslag og klagerett