GoGlobal: Hvordan lykkes med internasjonalisering? Vi ser nærmere på Canada.

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/go-global---westend61---gettyimages-697569337-nettside.jpg?width=1168
Foto: Westend61/GettyImages

Informasjon

Alta Markedsgata 3, Alta Påmeldingsfrist: 2019-10-20 23.00 Kontakt: Edvard Kiil Gratis 21.10.2019 11.00.00 21.10.2019 14.00.00 Europe/Oslo GoGlobal: Hvordan lykkes med internasjonalisering? Vi ser nærmere på Canada. Markedsgata 3, Alta Edvard Kiil edvard.kiil@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

De største mulighetene for vekst i virksomheten er ofte internasjonale, men det er også flere utfordringer med å ta bedriften din ut av hjemmemarkedet. Under møtet vil vi se på utviklingen av norsk eksport, utfordringer som selskaper står overfor når de prøver å gå inn i et marked i utlandet, samt hvordan Innovasjon Norge kan bidra på veien.

Et nærmere blikk på markedsmuligheter i Canada
Direktør for innovasjon Norges kontor i Canada, Øyvind Enstad Haga, vil presentere hvilke bransjer i Canada de jobber mest med og hvilke muligheter og utfordringer de ser for norske bedrifter til å ekspandere i de kanadiske markedene og næringene. Du vil også lære hvilke tjenester våre kontorer i utlandet kan tilby din bedrift.

Speed møter med Innovasjon Norges rådgivere for internasjonal satsing
For de som er interessert tilbyr vi 10 minutters speed-møter med innovasjon Norges rådgivere hvor du kan få raske tilbakemeldinger og råd om ekspansjonsplanene. Et litt lengre møte kan også arrangeres med Øyvind Enstad Haga for selskaper som allerede spesifikt ser mot det kanadiske markedet. Hvis du er interessert i noen av disse møtene, kan du angi det når du registrerer deg for arrangementet.

Målgruppe
Målgruppe for dette arrangementet er norske grundere og vekstbedrifter som ideelt sett er etablert med første salg i sitt hjemmemarked og som har en ambisjon om å vokse internasjonalt, samt norske selskaper med en internasjonal tilstedeværelse som spesifikt er interessert i Canada som et potensielt neste marked å utvide til.

Program

  • 11.00: Registrering og mingling
  • 11.15: Internasjonal vekst – hvordan kan innovasjon Norge hjelpe? v/internasjonaliseringsrådgiver Edvard N. Kiil og finansieringsrådgiver Steven Åsheim, Innovasjon Norge Arktis
  • 12.00: Muligheter og utfordringer i det kanadiske markedet v/direktør for Innovasjon Norge Canada, Øyvind Enstad Haga
  • 12.30-14.00: Speed møter 1:1

Det er begrenset plasser for dette arrangementet, så vi anbefaler å registrere deg så snart som mulig hvis du er interessert i å delta.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.