• EN
 • Logg inn
 • Tjenester for utvikling av bærekraftige havnæringer

   Getty Images
  Getty Images

  Tilbyr din bedrift utstyr eller teknologi til havnæringene? Vi har en rekke tjenester til bedrifter som ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i denne næringen.

  Gode ordninger for vekst gjennom innovasjon

  Innovasjon Norge har gode finansieringsordninger for bedrifter som ønsker vekst gjennom innovasjon. For havnæringene handler dette om å videreutvikle en konkurransedyktig leverandørindustri i samarbeid med internasjonale markedsaktører.

  Vårt norske hjemmemarked kan fungere som laboratorium for utvikling, testing og demonstrasjon av nye løsninger som kan ha et internasjonalt potensial.

  Dette ser vi etter

  Vi etterlyser innovasjonsprosjekter som kan nå ut i det globale markedet. Prosjektet kan gjerne være utviklet i samarbeid med internasjonale partnere. 

  Målet er å få frem løsninger som gjør næringene mer kostnadseffektive, driftssikre, trygge, miljøvennlige og ressurseffektive.

  Vi ser etter innovative løsninger som blant annet kan bidra til:

  • Mer effektiv drift og vedlikehold 
  • Reduserte kostnader og bedre ressursutnyttelse
  • Økt fangst og produksjon av bioråvarer 
  • Forbedret HMS 
  • Sikre godstrafikk fra vei til sjø
  • Digitale løsninger, herunder bruk av satellittbaserte posisjons og observasjonsdata
  • Teknologi for infrastruktur 
  • Autonome løsninger 
  • Lavutslipps- eller hybridløsninger
  • Klimavennlige framdriftssystemer