• EN
 • Logg inn
 • Havvind

   Equinor
  Equinor

  I samarbeid med Equinor inviterer Innovasjon Norge leverandørindustrien til å presentere løsninger som kan bidra til kostnadsreduksjoner innen installasjon, drift og vedlikehold av flytende havvind.

  Flytende vind er et område der kompetanse- og teknologioverføring fra olje- og gassektoren, samt maritim sektor er spesielt interessant for norsk sokkel og som et nytt stort eksportmarked for norske leverandører. Det er imidlertid et behov for betydelige kostnadsreduksjoner før flytende vind er en del av løsningen.

  Hywind Tampen er første flytende havvindprosjekt på norsk sokkel. Prosjektet består av tolv møller som hver har vindturbiner på åtte megawatt (MW).

  Equinor har som mål å redusere energikostnaden (LCOE) for flytende vind til 40-60 €/MWh innen 2030. For å lykkes med kostnadsreduksjoner, har Equinor identifisert følgende områder hvor det er særlig rom for innovasjon:

  • Kostnadseffektive skrog for turbiner større enn 10 MW.
  • Installasjonsmetoder for flytende turbiner
  • Metodikk og utstyr for tung vedlikehold
  • Overføringskabler og eksportsystemer

  Innovative løsninger som kan bidra til kostnadsreduksjon innen flytende havvind er relevant for flere av Innovasjon Norges tilskuddsordninger. Innovasjon Norge har tilsammen sirka en milliard kroner fordelt på de ulike ordningene som støtter innovasjonsprosjekter, og kan være med å finansiere opptil 45 prosent av kostnadene knyttet til utvikling, bygging og testing av pilotprosjekter hos leverandørene.

  Hvem kan søke finansiering?

  Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke om tilskudd. Prosjektet må gi økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder.

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Innovasjon Norge tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det gir bedrifter mulighet til å prøve ut og vise fram sine løsninger, og å sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene.

  Pilotanlegg er utvikling av en ny, fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

  Demonstrasjonsanlegg er videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

  Finansiering forutsetter at søknad er sendt før prosjektet settes i gang. Vi tar imot søknader løpende. Søknader over fire millioner kroner vil bli vurdert av et rådgivende panel med industrieksperter, blant annet fra Equinor. Vi vil, i samarbeid med Equinor, arrangere en rekke møter i tiden framover der leverandørindustrien får anledning til å presentere sine løsninger og snakke med oss.

  → Les mer om finansieringsordningene og søk her

   

  Spørsmål kan rettes til: