Sommerens innovasjonstest

Hvordan står det egentlig til med norsk næringslivs innovasjonsevne og verdiskaping. Test deg selv i Innovasjon Norges sommer-quiz! Du får ett poeng for hvert rett svar.

• 8 til 10 poeng: Du er i grønt felt, og en mester på innovasjon og norsk næringsliv
• 4 til 7 poeng: Du er i gult felt, og har god oversikt i norsk økonomi, næringsliv og evne til nyskaping.
• 1 til 3 poeng: Du er i rødt felt, med potensiale for mer læring.

Er Norge et produktivt land?

Produktivitet er grunnlaget for vekst og velferd og viser til hvor mye de som arbeider skaper av verdi innenfor en bestemt tidsramme (jf. BNP per arbeidstime). Produktivitet er et mål på hvor effektivt vi jobber. 

(1 / 10)